Ličnu kartu proizvoda (GS1 Activate) koristi 821 kompanija iz Bosne i Hercegovine i učitano je više od 34.000 proizvoda

Sistem koji osigurava da svaki proizvod na globalnoj razini može biti jedinstveno identificiran

04. april 2022.


Lična karta


Bilo da se radi o fizičkom ili digitalnom svijetu e-trgovine, jedinstvena identifikacija proizvoda koji se mogu dosljedno i precizno dijeliti s mnogim zainteresiranim stranama je temeljna. GS1 globalni broj trgovinske jedinice (GTIN), poznat i kao broj bar koda, igra ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji industrije povezujući proizvode sa tačnim podacima.


GS1 Bosne i Hercegovine želi da se zahvali vlasnicima brendova i proizvođačima koji su učitali preko 34.000 globalnih brojeva trgovinskih jedinica u GS1 Activate, a samim tim i u Registry Platformu, postavljajući čvrste temelje za naš cilj da prikupimo rekord od najvećeg mogućeg broja GTIN-ova sa najvišim nivoom kvaliteta i kompletnosti. Kada su svi fizički proizvodi jedinstveno identificirani brojem bar koda, proizvodi su zastupljeni i u digitalnom svijetu kao i u fizičkom svijetu – s prednostima za industriju kao što su pojednostavljeni oglasi, skraćeno vrijeme izlaska na tržište, veća transparentnost za potrošače i smanjeno krivotvorenje.

Temeljna tehnologija za provjeru globalnog identiteta proizvoda

Kako bismo omogućili industriji pristup pouzdanim podacima o proizvodu radi verifikacije globalnog identiteta, Međunarodna organizacija GS1 Registry Platform. Kroz GS1 Activate vlasnici brendova i proizvođači unose informacije o proizvodu koje se prosljeđuju u GS1 Registry Platformu. S druge strane Verified by GS1 – usluga koju nudi GS1 – koristi ovu platformu kako bi omogućila prodavcima i tržištima da verifikuju informacije o proizvodu i naziv kompanije (kompanija ili entitet koji je licencirao GTIN) tako što će ih proveriti u odnosu na podatke koje je uneo vlasnik brenda. Uz robusnu bazu podataka iza sebe, Verified by GS1 će omogućiti ispravnu identifikaciju stavki u fizičkom i virtuelnom svijetu.

Iako smo zadovoljni što smo dostigli ovu ključnu prekretnicu, znamo da je ovo početak našeg puta da osiguramo da GS1 Registry Platforma sadrži najviše mogućih GTIN-ova, uz najviši nivo kvaliteta i potpunosti podataka.

Hvala svim našim partnerima na dosadašnjem radu – nastavimo napredovati u ovoj važnoj inicijativi. Pozivamo trgovce na malo i tržišta da koriste podatke za verifikaciju proizvoda u svojim katalozima i tražimo od svojih partnera vlasnika brenda da nastave da učitavaju GTIN-ove u registar (preko GS1 Acitvate-a), fokusirajući se na osiguravanje da su podaci potpuni i najvišeg kvaliteta. Kao i uvijek, GS1 je tu sa obukom, alatima i savjetima koji će vam pomoći.