Održana Jedanaesta sjednica Skupštine Udruženja GS1 Bosne i Hercegovine


U Sarajevu je 29. oktobra 2019. godine održana 11. sjednica Skupštine udruženja GS1 Bosne i Hercegovine.


Na Skupštini su usvojeni sljedeći osnovni dokumenti:

 1. Izvještaj o aktivnostima Udruženja, te Finansijski i Revizorski izvještaj Udruženja za 2018. godinu
 2. “Stategija za period 2020.-2024. godine“, “Plan rada za 2020. godinu“ i “Plan finansijskog poslovanja za 2020. godinu“
 3. “Prečišćeni Statut“
 4. Izmijenjeni “Poslovnik o radu Skupštine“ i “Pravila o članstvu u GS1 Bosne i Hercegovine“

Također, usvojene su informacije:

 1. O aktivnostima Udruženja za period 01.01.-31.08.2019. godine, sa procjenom ostvarenja do kraja 2019. godine,
 2. O finansijskom poslovanju Udruženja za period 01.01.- 31.08.2019. godine, sa procjenom ostvarenja do kraja 2019. godine,
 3. O članstvu Udruženja.

Usvojena je odluka o razrješenju jednog dosadašnjeg člana Upravnog odbora, zbog prelaska na nove dužnosti, a imenovan je novi član Upravnog odbora: gospodin Almedin Kadrić, direktor firme PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo.

Strategija za period 2020.-2024. godine

U okviru prezentacije prijedloga dokumenta “Strategija za period 2020.-2024. godine“, istaknute su smjernice kretanja Udruženja u naredne četiri godine kroz nekoliko segmenata i to:

 • Članstvo u GS1 Bosne i Hercegovine
 • Vizija i misija
 • Strateški ciljevi
 • Ograničenja
 • Cjenovna politika
 • Ključni poslovni rizici povezani sa vanjskim i unutrašnjim faktorima te prevladavanje rizika
 • Geografska opredijeljenost djelovanja GS1 Bosne i Hercegovine
 • Planiranje i SWOT analiza
 • Djelatnost i područja djelovanja GS1 Bosne i Hercegovine

Informacije o aktivnostima

U okviru Informacija o aktivnostima za period 01.01. – 31.08.2019. god., sa procjenom ostvarenja do kraja godine, prezentirane su do sada provedene aktivnosti u 2019. godini, uključujući redovne administrativne poslove, provedene seminare i obuke za članice i zaposlenike, te rad na projektima.

Kao aktivnost od posebnog značaja istaknuta je kupovina vlastitog poslovnog prostora uz kreditiranje na period od 7 godina, što su učesnici Skupštine naročito pohvalili kao pokazatelj uspješnog rada i razvoja Udruženja, koji je rezultat posvećenog odnosa uposlenih i rukovodstva GS1 Bosne i Hercegovine.

11. sjednici Skupštine prisustvovali su predstavnici 42 firme članice GS1 Bosne i Hercegovine. Ovim putem zahvaljujemo svim predstavnicima kompanija koji su uzeli učešće u radu ovog organa Udruženja.