5. GS1 KONFERENCIJA: PODACI – IMPERATIV ZA DIGITALIZACIJU


U saradnji sa sponzorima – članicama Udruženja 07.04.2021. godine, održana je 5. GS1 konferencija na temu: "Podaci – imperativ za digitalizaciju“. Konferencija je održana u online formatu, sa javljanjem uživo iz GS1 studija. Okupila je preko 80 učesnika sa prostora cijele Bosne i Hercegovine, među kojima su bili predstavnici realnog sektora, akademske zajednice, te implementatori poslovnih rješenja.

Moderatori konferecije su bili zaposlenici GS1 g-din Haris Poturković, Stručni saradnik za opšte i operativne poslove i Nevena Kravec-Stevanović, Savjetnik-koordinator za opšte i operativne poslove. Moderatori su kroz najave gostiju i kroz diskusiju prisutne podsjetili na neke od osnovnih GS1 Standarda kao i projekata koje GS1 trenutno vodi a to su: GS1 Activate i kreiranje lične karte 387 proizvoda, GS1 Print i kreiranje logističkih etiketa, te sektore u kojima GS1 djeluje i ima svoju ulogu.

Posebnu zahvalnost u organizaciji ove konferencije svakako treba posvetiti našim sponzorima i to: Špica systems d.o.o., Info-kod d.o.o., Info Studio d.o.o..

Ko su savremeni potrošači i šta su njihove želje?

Milenijci ili generacija „Y“ (oni rođeni 80-tih i 90-tih godina prošlog vijeka), su posebna generacija, odrasla koristeći od najranijeg djetinjstva tehnološka rješenja koja su sve brže napredovala, a trenutno se smatraju najznačajnijim potrošačima. Njihove potrošačke potrebe i navike dobrim dijelom diktiraju globalno razvoj lanaca snabdijevanja.

Savremeni potrošači žele precizne i pouzdane podatke, dostupne u realnom vremenu i u svim prodajnim kanalima koje koriste. Uz to, potrošači sada traže vjerodostojan digitalni prikaz fizičkog proizvoda koji mogu kupiti u prodavnici. Suština je da današnji potrošači žele da kupe putem interneta identičan proizvod kao da su otišli u prodavnicu. Zaključak je da savremeni potrošači traže tačne i pozdane podatke.

Odgovor privrede na potrebe savremenog potrošača je digitalizacija u svim sferama poslovanja

Fokus konferencije je bila digitalizacije, online prodaja, mogućnost unaprjeđenja poslovnih procesa u različitim sferama privrede, značaj dobro posloženih procesa transporta i logistike i sl. Predviđeni su neki budući trendovi i nagovješteno je u kojem smjeru se industrija treba kretati.

Pandemija koronavirusa u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini je pokazala da većina privrednika žele digitalnu ekonomiju, bespapirno poslovanje i implementaciju međunarodnih standarda u svakodnevnom poslovanju.

Konferenciju je otvorila direktorica GS1 Bosne i Hercegovine g-đa Amina Hadžić osvrnuvši se na činjenicu da iako je pandemija donijela padove u svim oblastima društva u BiH, značajan rast ipak bilježe online trgovine. Prema istraživanjima Bh. kompanije su u 2020. godini minimalno ulagale u razvoj i širenje, sa izuzetkom značajnog razvoja online poslovanja, te informatičkog unaprijeđenja poslovnih procesa u cilju digitalizacije.

Konferencija je podijeljena u tri bloka predavanja.

Prvi blok je bio vezan za internet trgovinu, kreiranje „digitalnih dvojnika“ fizičkih proizvoda, prikupljanje podataka o proizvodima, način dijeljenja tih podataka i sl.

Gostujući predavači u ovom bloku su bili:

 • g-đa Azra Makota, specijalista za on-line prodaju iz kompanije Konzum d.o.o. govorila o ubrzanom razvoju kanala online prodaje u retail-u na primjeru KONZUM BH d.o.o.

  „Čovjek je vizuelno biće, iako to ne priznajemo često, većinu stvari sudimo na temelju izgleda. U našem mozgu vizuelni efekat dovodi do osjećaja simpatije prema nečemu, te je uticaj identičan i kada su u pitanju proizvodi. Što nam se više sviđa, ambalaža, tj. artikal nam je ljepši i privlačniji, taj ćemo proizvod u konačnici vjerovatnije i kupiti. Međutim internet trgovina je neopipljiva pa su vizuelni elementi, kao što je slika i video, zaista važni za prodaju. Jednako važni kao i podaci koji se vezuju za taj proizvod. Slika definitivno prodaje proizod i naš web shop je naš izlog.“ naglasila je Azra Makota, specijalista za on-line prodaju iz kompanije Konzum d.o.o.

 • g-đa Sirma Kurtulmaz, Projekt menadžer GS1 Italije, govorila je o projektu „Immagino“. Immagino je web usluga koja ima za cilj da pojednostavi proces razmjene, upravljanja, ažuriranja i provjere kvaliteta slika i podataka o proizvodima sa svojim kupcima / dobavljačima. „Immagino“ uz propisani cjenovnik mogu koristiti sve članice GS1 Italije koje žele da:

  • Svojim kupcima ponude najnovije slike i podatke o proizvodima za letke, oglašavanje, web, kataloge, e-trgovine, itd.
  • Razmjenjuju tačne i ažurne matične podatke proizvoda bez grešaka.
  • Poboljšavaju komunikaciju i marketing svog brenda off-line i on-line.
  • Potrošačima daju informacije sadržane na naljepnicama proizvoda.
  • Ispune Uredbu EU 1169 o obaveznim informacijama za etikete hrane.
  • Imaju fotografski komplet visokokvalitetnih slika, čak i u 3D-u, za marketing i planograme.
  • Digitaliziraju sve informacije sa etiketa.
 • g-din Jon Beal, direktor strateškog razvoja klijenata, DDC Group. Kompanija je koja između ostalog pruža usluge širokom spektru kupaca u raznim sektorima. S operativnim lokacijama u Velikoj Britaniji, Bosni i na Filipinima, DDC ima zaista globalni doseg. G-din Beal je govorio o stvaranju konekcija između raznih učesnika u lancu snabdijevanja, vezujući se za projekat „Immagino“ i njihovu saradnju. Fokus je stavio i na kompaniju koja ima sjedište u Bosni i Hercegovini, a koja radi za italijansko tržište digitalizaciju proizvoda.
 • g-din Dženan Hodžić, dipl. inž. saobraćaja i komunikacija i vlasnik poljoprivrednog dobra „ExZo“ koji je sa aspekta malog poljoprivrednog proizvođača govorio o razlogu evidentiranja proizvoda u GS1 Activate i kreiranju ličnih karti 387 proizvoda. Naglasio je prednosti upotrebe sistema, te na koji način on izrađuje deklaracije za svoje proizvode.

Drugi blok predavanja je bio vezan za tehnička rješenja u lancu snabdijevanja te elektronsku razmjenu podataka (EDI).

Gostujući predavači u drugom bloku su bili:

 • g-din Adnan Begoli, direktor InfoStudio d.o.o. Sarajevo, sa prezentacijom „Sinergija EDI i WMS rješenja zasnovanih na GS1 standardima“. Kroz svoju prezentaciju g-din Begoli je pokušao prikazati prednosti upotrebe EDI rješenja kao i preduslove koje kompanija treba ispuniti da bi mogla primjenjivati EDI rješenja.
  U odgovoru na postavljeno pitanje koliko je bitna uloga standarda poput GS1 za kreiranje rješenja, te kako vidi u budućnosti BH tržište u smislu nivoa implementacije EDI poslovanja, g-din Begoli je istakao:
  „EDI poslovanje se ne može kvalitetno odraditi bez standarda kao što su GS1 Standardi. GS1 je odradio većinu posla i postavio jako dobre standarde i formate, te općenito definisao način odvijanja digitalnih procesa. Treba naglasiti da GS1 nudi kostur, a možda čak i više od toga za naša IT rješenja. Druga bitna činjenica je da su GS1 Standardi izuzetno moderni i jako dobro su dokumentovani, koriste XML formate koji se lako integrišu u bilo koji sistem. Što se tiče bh. tržišta rekao bih da smo optimistični kada govorimo o EDI poslovanju, te da će se mnoge stvari promijeniti uvođenjem elektronskog potpisa o kojem se danas intenzivno govori. Kada kompanije budu mogle i fakturu razmjenivati elektronski i biti sigurne u informacije i potpis koji se na istoj nalazi, sve više firmi će se odlučivati za ovaj proces.“

 • g-din Mahir Kulić, Konsultant za rješenja i opremu za lanac snabdijevanja za teritoriju BiH, Špica Systems d.o.o. sa prezentacijom “Organizacija vaših matičnih podataka kao preduslov za naredni korak u vašem lancu snabdijevanja”. Kroz primjere sa tržišta g-din Kulić je pokušao objasniti sa aspekta implementatora rješenja, koliko su tačni matični podaci u logističkim i skladišnim procesima zapravo preduslov za dobru i efikasnu implementaciju, te na koji način ispravna organizacija istih olakšava implementaciju WMS rješenja.

Treći blok predavanje ja bio vezan za unapređenje transporta i logistike.

Gostujući predavači u trećem bloku su bili:

 • Prof.dr.sc. Igor Marković, samostalni konsultant u oblasti transporta i logistike sa prezentacijom „Podaci – Imperativ za digitalizaciju u transportno logističkom sektoru“

  U svom predavanju Prof.dr.sc. Igor Marković je istako: „Bez digitalizacije tj. bez digitalnog lanca snabdijevanja nema ni transformacije lanca snabdijevanja u transportnoj industriji, ali i bilo kojoj drugoj industriji. Pojedini elementi u lancu snabdijevanja i sada su digitalizirani, ali bez digitalizacije svih sudionika u lancu snabdijevanja i svih karika u lancu snabdijevanja nema digitalizacije. Mi zadnjih 50 godina upravljamo svojim lancima snabdijevanja, ali ako upravljamo samo u skladištu, a ne upravljamo od proizvodnje do krajnje potrošnje onda ne možemo pričati o digitalnom lancu snabdijevanja, ili blago rečeno možemo reći da nam taj proces kaska. Da bi mogli imati učinkovit digitalni transportni proces mi moramo osigurati da su sve karike u transportnom procesu digitalizirane.“

 • Sulejman Hasanbegović, konsultant za rješenja u kompaniji Info-kod d.o.o. sa prezentacijom „Primjer integracije WMS sustava sa GLS Croatia brzom poštom“ kroz konkretan primjer prikazao je na koji način je GLS brza pošta u Hrvatskoj implementirajući WMS povećala efikasnost, te riješila probleme u isporuci pošiljki unutar i izvan zemlje.
  Kroz diskusiju u nekoliko navrata naglašeno je kako Evropski Komitet za Standardizaciju CEN u objavljenim tehničkim specifikacijama navodi SSCC kao jedinstveni identifikator za poštanske pošiljke. Upotrebom ovog GS1 standarda rješio bi se problem korištenja zatvorenih (internih) standarda koji komplikuju prekogranično slanje pošiljki.

Pandemija nam je pokazala koje su koristi digitalizacije i ubrzala je implementaciju digitalnih alata.

Opšti zaključak konferencije bio je da je za sve sfere poslovanja prošle, sadašnje i buduće podaci jesu i moraju biti imperativ za digitalizaciju.