ODRŽANA 13. SJEDNICA SKUPŠTINE GS1 BOSNE I HERCEGOVINE


U Sarajevu je 07. oktobra 2021. godine održana 13. sjednica Skupštine GS1 Bosne i Hercegovine u hibridnom (online i offline) formatu.


Skupštini je prisustvovalo ukupno 56 učesnika prestavnika firmi u Bosni i Hercegovini što je osiguralo kvorum za rad.

Dnevni red se sastojao od 19 tačaka.

Na Skupštini su usvojeni sljedeći značajni dokumenti:

 1. Izvještaj o aktivnostima Udruženja za 2020. godinu
 2. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu i Revizorski izvještaj Udruženja za 2020. godinu
 3. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog odbora Udruženja
 4. Odluka o imenovanju i razrješenju predsjednika i jednog podpredsjednika Skupštine i Upravnog odbora Udruženja
 5. Odluka o imenovanju i razrješenju osoba ovlaštenih za zastupanje Udruženja u pravnom prometu
 6. Plan rada Udruženja za 2022. godinu
 7. Finansijski plan Udruženja za 2022. godinu

Također, usvojene su informacije:

 1. Usvajanje Informacije o aktivnostima Udruženja za period 01.01.-31.08.2021. god. sa procjenom ostvarenja do kraja 2021. godine,
 2. Usvajanje Informacije o finansijskom poslovanju Udruženja za period 01.01. - 31.08.2021. godine, sa procjenom ostvarenja do kraja 2021. godine,
 3. Informacija o članstvu GS1 Bosne i Hercegovine u 2020. godini.

Značajna tačka je bila izbor tijela za upravljanje GS1 Bosne i Hercegovine na mandat od tri godine i to:

Za predsjednika Skupštine izabran je g-din Amir Pizović (Hoše komerc d.o.o., Sarajevo) podpredsjednici Skupštine su g-đa Divna Kordić (Ledo d.o.o. Čitluk) i g-din Dario Nikolić (Bingo export-import d.o.o. Tuzla)

Za predsjednika Upravnog odbora izabrana je g-đa Sanela Hadžajlić (Bimal d.d. Brčko). Podpredsjednici Upravnog odbora su g-đa Divna Kordić (Ledo d.o.o. Čitluk) i g-din Dario Nikolić (Bingo export-import d.o.o. Tuzla)

U sklopu Odluke o imenovanju i razrješenju članova Upravnog odbora GS1 Bosne i Hercegovine usvojen je prijedlog od 13. članova i to:

 1. Sanela Hadžajlić, BIMAL d.d. (Brčko)
 2. Dario Nikolić, BINGO d.o.o. export-import Tuzla (Tuzla)
 3. Divna Kordić, LEDO d.o.o. (Čitluk)
 4. Ahmet Žalić, SANITEKS DD (Velika Kladuša)
 5. Zaim Operta, SEFO d.o.o. Ilidža (Sarajevo)
 6. Amela Semić, AS HOLDING d.o.o. (Sarajevo)
 7. Mirko Kovačević, TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. (Banja Luka)
 8. Amir Pizović, HOŠE KOMERC d.o.o. (Sarajevo)
 9. Bučan Sandra, MIRA a.d. članica KRAŠ grupe (Prijedor)
 10. Tea Kolar, DARA d.o.o. (Posušje)
 11. Ante Brkić, VIOLETA d.o.o. (Grude)
 12. Almedin Kadrić, PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo (Sarajevo)
 13. Kristina Ćosić, dm drogerie markt d.o.o. (Sarajevo)

Za počasnog člana Upravnog odbora izabran je g-din Banović Milinko.

Na 13. sjednici Skupštine GS1 Bosne i Hercegovine usvojena je informacija i o imenovanju novog direktora g-dina Adija Turkovića na mandat od 4 godine.

Osobe ovlaštene za zastupanje GS1 Bosne i Hercegovine u pravnom prometu su g-din Adi Turković i g-đa Sanela Hadžajlić.

Plan rada i Finansijski plan za 2022. godinu

U okviru prezentacije dokumenta Plan rada i Finansijski plan za 2022. godinu istaknute su smjernice kretanja GS1 Bosne i Hercegovine u narednoj 2022. godini kroz nekoliko segmenata:

 1. Operativni/redovni poslovi
 2. Edukacije
 3. Marketing i promocija
 4. Kompetencije zaposlenih
 5. Projekti
 6. Servis

Svaki od pomenutih segmenata je detaljno opisan i obrazložen kroz prezentaciju sadašnje direktorice g-đe Amine Hadžić. Posebno je istaknuto da će GS1 Bosne i Hercegovine u narednoj godini značajne napore i sredstva ulagati u edukaciju članica, kao i marketing i promociju Udruženja, te osiguranje i podizanje kompetencije zaposlenih koji čine najznačajniji resurs Udruženja. U sklopu projekata prezentiran je nastavak postojećih i pokretanje novih projekata i to:

 • Uvođenje postojećih članica u sistem GS1 Activate
 • Provjera validnosti prefiksa na tržištu BiH i uvođenje nelegalnih korisnika u sistem
 • („387 Kontrolor“)
 • Verified by GS1
 • Poboljšanje kvaliteta podataka na logističkim etiketama i pojedinačnim pakovanjima
 • Kvalitet matičnih podataka
 • Projekat “Upravljanje EURO paletama”
 • IT infrastruktura – CRM GS1 Bosne i Hercegovine
 • Web stranica GS1 Bosne i Hercegovine

U Finansijskom planu za 2022. godinu prezetirano je da se očekuje povećanje prihoda od 2,7%, te povećanje rashoda od 6,5% u odnosu na očekivano ostvarenje rezultata za kraj 2021. godine.