Seminar: Elektronska razmjena podataka u praksi


Vrijeme:
11.10.2022. godine, u 10:00 h

Lokacija:
Hotel Malak Regency, Sarajevo


O seminaru

Ukoliko se Vaša kompanija pokušala baviti materijom bezpapirnog poslovanja, vjerovatno ste naišli na frazu Electronic Data Interchange (EDI), a ukoliko ste pokušali i istražiti prednosti istog vrlo vjerovatno ste naišli i na podatke poput „ubrzava poslovne procese za 60%“, „smanjuje troškove papira, printanja, pohrane i sl. za 35%“ ili „smanjuje mogućnost greške za 30 do 40%“. Vjerujemo da ove informacije mogu zvučati poprilično zbunjujuće i da se uz njih može pojaviti mnogo pitanja, prvenstveno vezanih za načine i troškove implementacije.

GS1 Seminar „Elektronska razmjena podataka u praksi“ je odlična prilika da dobijete odgovore na navedena pitanja, ali i više od toga. Ideja je da na dvosatnom seminaru na jednostavan način objasnimo šta je to EDI, koliko komplicirano ga je implementirati, teorijski i praktičnim primjerom, te koji su benefiti, također teorijski i kroz praktičan primjer.

Ovaj seminar je namijenjen generalnim direktorima, rukovodiocima i ostalim uposlenim u okviru sektora nabave, prodaje, logistike i IT-a. EDI je primjenjiv na sve kompanije učesnice u lancu snabdijevanja, bilo da se radi o proizvođačima, distributerima, trgovinama ili 3PL kompanijama.

Molimo da Vaše prijave za Seminar dostavite pravovremeno, a najkasnije do 05.10.2022. godine.

Prijava za seminar