Potpisani sporazumi o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Mostaru i Tehnološkim fakultetom u Tuzli

Obavještenje za medije

Sarajevo, April 2022.Uloga GS1 Bosne i Hercegovine je da promoviše GS1 Standarde i upoznaje tržište sa značajem i važnosti ovih standarda u savremenom poslovanju. Kako bi pomogao u razvoju budućih lidera u lancu snabdijevanja, GS1 Bosne i Hercegovine radi sa određenim brojem univerziteta u Bosni i Hercegovini. Cilj je da studentima pružimo praktična znanja o najboljim praksama u lancu snabdijevanja i GS1 sistemu.

Ovoj priči su se u 2022. godini pridružila još dva fakulteta i to:

  1. Ekonomski fakultet sveučilišta u Mostaru
  2. Tehnološki fakultet u Tuzli

Na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru Sporazum o saradnji potpisao je Dekan dr.sc. Igor Živko, a na Tehnološkom fakultetu u Tuzli Dekan dr.sc. Sead Ćatić.Memorandumima se uspostavljaju slijedeća područja saradnje:

  • Izvođenja stručnih predavanja, vježbi ili radionica u okviru nastave,
  • Organizacija posjeta, poziva na konferencije i stručne skupove,
  • Saradnja na izdradi studentskih stručnih seminarskih, završnih ili diplomskih radova,
  • Saradnja sa studentima na tribinama, takmučenjima i drugim vannastavnim aktivnostima