Najave edukacija i seminara

Sa članstvom u GS1 Bosne i Hercegovine, kao korisnik GS1 sistema odgovorni ste za pravilnu upotrebu GS1 standarda. Zato vas pozivamo na edukacije i seminare koje organizujemo za sve članice Udruženja, kao i sve zainteresovane koji žele više saznati o GS1 standardima.

Uvodni seminari se organizuju svaki mjesec, tokom cijele godine, u prostorijama GS1 Bosne i Hercegovine, ul. Kemala Kapetanovića 45, u Sarajevu.

Predavač:
Nevena Kravec-Stevanović, GS1 Bosne i Hercegovine


Opis webinara

Na globalnom nivou industrija za robu široke potrošnje je usvojila pravilo da je za identifikaciju jednog proizvoda potrebno 7 atributa koji čine njegovu ličnu kartu. GS1 Bosne i Hercegovine za potrebe svojih članica nudi alat, GS1 Activate, pomoću kojeg je moguće generisati GTIN i prateći barkod simbol za proizvode, unoseći ovih 7 atributa.

Na ovaj način obezbjeđena je:

Jedinstvenost: Svaki proizvod treba imati jedinstveni identifikator koji se može dosljedno i precizno dijeliti kroz sistem, te jedinstveno identificirati proizvod u fizičkom i digitalnom svijetu trgovine. GS1 Activate omogućava ovu jedinstvenost.

Pouzdanost podataka: Učesnicima na tržištima širom svijeta je značajno znati da li su podaci koje imaju o proizvodima tačni i da li dolaze iz pravog izvora. Unos podataka o proizvodima u GS1 Activate, tj. kreiranje lične karte 387, će omogućiti u budućnosti pouzdan izvor informacija o proizvodima svima kojima je ovo potrebno u poslovanju.

Globalni doseg: Oslanjanje na sistem identifikacije koji se globalno može koristiti u cijelom svijetu pomoći će da se na jedinstven način identifikuju proizvodi te da se poveća efikasnost i povjerenje između trgovaca i vlasnika brednova. Krajnji cilj je doći do boljeg iskustva pri kupovini koje može dovesti do veće prodaje, manjeg povrata i sl.

Lokalni doseg: Registracija svih proizvoda sa barkodom 387 na jednom mjestu, interno efikasnije upravljanje brojevima od strane vlasnika brenda, te eksterno arhiviranje svih barkodova i opisa proizvoda.


Kome je webinar namijenjen?

Webinar je namijenjen vlasnicima brendova, trgovinama, distributerima, kompanije iz oblasti transporta i logistike. Poseban interes mogu imati službe prodaje, nabave, marketinga, category menadžment.. i sl.

Bilo da ste se već susreli sa unosom proizvoda u GS1 Activate ili prvi put trebate registrovati svoje proizvode pridružite nam se i saznajte sve o našem GS1 Servisu i to potpuno besplatno za naše članice.


Opis seminara

U saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu organizuje se besplatan seminar – Digitalizacija i trendovi u osiguranju sljedivosti za sektor proizvodnje i prerade mesa

Jedan od najvećih rizika u proizvodnji je netačno označavanje i nepotpuna sljedivost koji dovode do 1/3 svih povlačenja hrane u Svijetu. S obzirom da je rizik u povlačenju u porastu, sljedivost je ključna za zaštitu i jačanje vašeg brenda i reputacije, generisanje komparativnih prednosti, izgradnje povjerenja kupaca i zasigurno ostvarenje potpune usklađenosti sa zakonskim okvirom.

Da li se to može postići putem sistema barkodova / verifikacije / serijalizacije i softverskim rješenjima u proizvodnji?

Pridružite nam se da saznate:

• Koje uslove je potrebno ispuniti da bi se meso i proizvodi od mesa izvozili na prostor Evropske Unije?
• Koji su to novi trendovi i rješenja u osiguranju sljedivosti a koji omogućavaju potpunu usklađenost?
• Koji su zakonski okviri i koje su preventivne mjere da se opozivi svedu na minimum?
• Koja vrsta rješenja za sljedivost „od polja do stola“ bi bila najprikladnija za vaše poslovanje?
• Da li bi rješenje digitalizirane verifikacije eliminiralo potrebu za ručnim vođenjem evidencije i ubrzalo poslovne procese?


Predavači na seminaru su:

• Uvod u problematiku sljedivosti i zakonsku regulativu - Doc.dr. Almir Toroman (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo)
• Sljedivost iz ugla službenih inspekcijskih kontrola - Gostujući predavač
• Koji su zakonski okviri i koje su preventivne mjere da se opozivi svedu na minimum?
• Snaga i značaj GS1 Standarda - Nevena Kravec-Stevanović (GS1 Bosne i Hercegovine)
• GS1 Sistem sljedivosti – Haris Poturković (GS1 Bosne i Hercegovine)
• Softverska i hardverska rješenja te mogućnosti uvezivanja sa GS1 sistemom - Gostujući predavač
• Primjer rješenja za sljedivost - ftrace - Tobias Matthies, Senior Manager Business Development International (ftrace GmbH)


Kome je seminar namijenjen?

• Vlasnicima i menadžerima privrednih subjekata;
• Rukovodiocima proizvodnih pogona;
• Rukovodiocima kontrole kvaliteta;
• Tehnolozima;
• Svima koji rade u sektoru proizvodnje i prerade mesa;


Predavač:
Adi Turković, GS1 Bosne i Hercegovine


Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da zajedno sudjelujemo na seminaru o sigurnom poslovanju sa hranom u organizaciji Economic Advisora, gdje je GS1 jedan od sponzora..

Seminar okuplja predavače i stručnjake iz oblasti prehrambene industrije, inspektorata za sigurnost hrane, zdravstvenih ustanova, sanitarno ekoloških firmi, proizvodno prehrambenih kompanija, međunarodnih organizacija, agencija, vlada, subjekata u poslovanju sa hranom i ostalih subjekata bitnih u procesu za sigurno poslovanje kako bi zajednički potaknuli kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja sigurnosti hrane.

Cilj seminara je stalno poboljšanje sistema upravljanja i unapređenja sistema sigurnosti hrane kroz harmonizaciju postojećih normi u području hrane koje su uspostavili proizvođači hrane i potrošači, a sve kako bi se osigurala sigurnost u isporuci sigurne hrane u Bosni i Hercegovini i na tržište širom svijeta.

Seminar će se održati 11.03.2023. godine u Hotelu Hills u Sarajevu.


Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namjenjen za: privrednike, inspektore, zdravstvene djelatnike iz FBiH i RS.

Program seminara je moguće pogledati na web stranici: https://economicadvisor.ba/seminar-globalna-inicijativa-za-upravljanje-procesima-sigurnosti-hrane/


Cijena?

Cijena po jednom učesniku je 125 KM, a za više od dva učesnika iz iste kompanije odobrava se popust od 15%.


Prijave za seminar?

Prijavu za seminar moguće je izvršiti putem emaila; economicadvisorbih@gmail.com.

Detaljnije informacije o samom seminaru moguće je dobiti pozivom na broj telefona: +387 62 877 121 ili +387 61 104 477


U saradnji sa Ekonomskim fakultetom sveučilišta u Mostaru, u Amfiteatru Univerziteta, 15.03.2023. godine obilježit će se Svjetski dan prava potrošača pod nazivom: „Informacije o proizvodima moraju biti jasne i transparentne“.

Na ovaj način se želi skrenuti pažnja na potrošače o čijim pravima se jako malo skoro nikako ne govori.

Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day), koji je prvi put obilježen 15. ožujka 1983., svake godine aktualizira raspravu o pitanjima i problemima vezanim uz područje zaštite potrošača. To je ujedno i prigoda za promicanje temeljnih prava svih potrošača i za postavljanje zahtijeva da se ta prava poštuju.

Svjetski dan prava potrošača svoje porijeklo ima u “Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača” koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine.

Deklaracijom su definirana četiri temeljna prava potrošača na tržištu roba i usluga:

• pravo na sigurnost roba i usluga
• pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju
• pravo na izbor roba i usluga
• pravo potrošača da se čuje njihov glas.

Kako bi se ostvarila odrednica Strategije prema kojoj je «potrošač-fizička osoba prepoznata i definirana ključnim i odgovornim gospodarskim čimbenikom na svakom nacionalnom tržištu», u srpnju 2004. godine Europska unija je redefinirala osam univerzalnih prava potrošača u deset praktičnijih i tržišno provodljivijih temeljnih načela politike zaštite potrošača, koja se odnose na sljedeće:

• Kupujte što želite i gdje želite
• Ako proizvod nije ispravan, vratite ga
• Postoje visoki sigurnosni standardi za prehrambene artikle i ostale proizvode
• Potrošač mora znati što jede
• Ugovori moraju biti nediskriminirajući (fair) i transparentni za potrošača
• Ponekad potrošač može promijeniti svoje mišljenje
• Stvoriti uvjete kako bi potrošač mogao usporediti cijene i ostvariti pravo na izbor
• Potrošač ne smije biti prevaren i zavaran
• Potrošač mora biti zaštićen i u vrijeme dok je na godišnjem odmoru ili putovanjima (u zemlji i inozemstvu)
• Učinkovita naknada štete u prekograničnim sporovima (kršenja prava potrošača).

Na obilježavanju Svjetskog dana potrošača dat ćemo odgovore na pitanja:

• Kakva su naša prava u Bosni i Hercegovini?
• Da li smo mi kao potrošač pasivni?
• Kakva je trenutna situacija i koje pritužbe najviše dolaze u ured Ombusmena za zaštitu potrošača?
• Zašto i kako potročaši trebaju zathejvati više informacija prilikom kupovine proizvoda na internetu?
• Šta znači jedinstvena identifikacija proizvoda i šta nam ona garantuje
• Da li će budućnost barkoda osigurati transparentnije informacije o proizvodima i sl.

Događaj je namijenjen studentima, preduzećima, potrošačima i svim drugim zainteresiranim stranama koje žele znati svoja prava i teže ka ostvarivanju i zaštiti tih prava.

Predavači na ovom događaju će biti:
1. Izazovi u zaštiti potrošača - prof. Marija Čutura (Ekonomski fakultet sveučilišta u Mostaru)
2. Šta se to dešava u Bosni i Hercegovini? - Saša Marić (Ombudsmen za zaštitu potrošača)
3. Značaj jedinstvene identifikacije i budućnost barkoda – Haris Poturković i Amina Hadžić (GS1 Bosne i Hercegovine)


Predavači:
Adi Turković, GS1 Bosne i Hercegovine
Haris Poturković, GS1 Bosne i Hercegovine
Nevena Kravec-Stevanović, GS1 Bosne i Hercegovine