Edukacija i seminari


Sa članstvom u GS1 Bosne i Hercegovine, kao korisnik GS1 sistema odgovorni ste za pravilnu upotrebu GS1 standarda. Zato vas pozivamo na Uvodni seminar koji organizujemo za sve članice Udruženja, kao i sve zainteresovane koji žele više saznati o GS1 standardima.

Uvodni seminari se organizuju svaki mjesec, tokom cijele godine, u prostorijama GS1 Bosne i Hercegovine, ul. Dalmatinska 6, u Sarajevu.

Webinari


Webinar je video konferencija putem koje je omogućeno direktno praćenje predavanja ili radionice.

Učesnici koji se prijave na webinar su ravnopravni učesici svake diskusije i mogu postaviti pitanja predavaču i dobijati odgovor u realnom vremenu.

Samo ime webinar (web + seminar) kaže da se koristi moderna tehnologija poput interneta, kompjutera, mikrofona, zvučnika ili slušalice za uštedu vremena i novca. To znači da ni govornik ni slušalac ne mora biti fizički prisutan licem u lice sa predavačem.

Obzirom da je webinar kraći, jednostavniji i ekonomičniji vid obuke nego celodnevni grupni trening na posebnoj lokaciji, GS1 Bosne i Hercegovine od sada svojim članicama nudi novi vid edukacija upravo kroz webinare.

Seminari održani u 2016. i 2017. godini