Datum: 26.11.2020.

Vrijeme: 11:00h


GS1 Webinar

"Uz GS1 standarde pratite putovanje: Od sirovine do krajnje kupovine"

Kako slijediti proizvod kroz lanac snabdijevanja


Članice GS1 Bosne i Hercegovine pozivaju se da uzmu učešće u GS1 Webinaru:
"Uz GS1 standarde pratite putovanje: Od sirovine do krajnje kupovine"


O webinaru

Svjetska zdravstvena organizacija izvještava da se svake godine oko 600 miliona ljudi (1/10 ukupne svjetske populacije) razboli nakon konzumiranja kontaminirane hrane. Problemi sa neispravnom hranom samo na američkom tržištu prouzrokuju troškove u visini od čak $55,5 milijardi godišnje.

U nastojanju da se harmonizira sa Evropskom unijom, Bosna i Hercegovina je prihvatila zakonsku osnovu koja jasno i precizno navodi da svi subjekti poslovanja sa hranom imaju obavezu implementiranja potpunog sistema sljedivosti, kako bi korisnik ili prerađivač imao sve informacije o tome šta se u svakom trenutku dešavalo u proizvodnom procesu određenog proizvoda, zbog njegovog eventualnog opoziva.

GS1 Bosne i Hercegovine aktivno radi na podizanju svijesti o značaju sljedivosti, prvenstveno sa aspekta sigurnosti hrane. Zahvaljujući GS1 standardima, danas je proizvode moguće pratiti od trenutka njihovog nastanka pa sve do onog momenta kada stižu do krajnjeg potrošača.

U okviru ove vrlo zanimljive teme koju smo odabrali za današnji webinar, imat ćete priliku saznati kako slijediti proizvod kroz lanac snabdijevanja i kakva je uloga GS1 standarda u procesima vraćanja povjerenja u lance snabdijevanja te povećanja sigurnosti krajnjih potrošača.

Neka od pitanja na koja ćemo ponuditi odgovore su:

  • • Šta je sljedivost?
  • • Kome je sljedivost potrebna?
  • • Kakvi su zahtjevi tržišta u ovom domenu?
  • • Kako vam GS1 standardi mogu pomoći?

Imate problem za koji niste sigurni da li se nalazi među navedenim pitanjima? Bez brige – u toku GS1 webinara možete postaviti pitanje ili obrazložiti izazov sa kojim se suočavate, a stručno osoblje GS1 Bosne i Hercegovine će se potruditi da Vam ponudi odgovarajuće rješenje!

Registracija za učešće je obavezna, a Prijavu za GS1 Webinar možete izvršiti direktno popunjavanjem forme koja se nalazi sa desne strane.

Termin održavanja GS1 webinara je:

26.11.2020. godine, 11:00 - 12:00h

Prijava za webinar