GS1 EANCOM

GS1 EANCOM je GS1 podskup UN/EDIFACT standarda (Elektronska razmjena podataka za upravu, trgovinu i transport). On sadrži samo elemente poruka koje zahtijevaju poslovne aplikacije, te koji su obavezni prema pravilima sintakse. Izostavljeni su opcionalni elementi koji nisu relevantni za GS1 korisnike.

GS1 EANCOM spaja GS1 standarde koji identificiraju trgovinske jedinice i logističke jedinice sa Globalnim lokacijskim brojevima (GLN) koji pružaju informaciju o vašim trgovinskim partnerima.


GS1 EANCOM su GS1 standardi za Elektronsku razmjenu podataka (EDI) koji integriraju informacije koje se šalju elektronski sa fizičkim protokom roba.

GS1 EANCOM

Koje su poslovne koristi od GS1 EANCOM

  • Pruža spreman-za-upotrebu podskup UN/EDIFACT-a dogovoren između trgovinskih partnera širom svijeta, eliminirajući posao koji se odnosi na prilagođavanje UN/EDIFACT standarda
  • Korištenjem GS1 ključeva osigurava se kvalitet podataka, eliminiraju se greške i izbjegava se slanje suvišnih informacija u elektronskim porukama (poput specifikacija proizvoda, adresa stranaka i sl.)
  • Bilo koje UN/EDIFACT komponente mogu se dodati EANCOM podskupu na zahtjev korisnika, sa bilo kojim EANCOM dodacima podnesenim za uključenje u UN/EDIFACT.