DataBar

DataBar barkodovi se često koriste za označavanje svježe hrane. Ovi barkodovi mogu nositi informacije poput broja serije artikla ili datum isteka roka trajanja, pored drugih atributa koji se koriste na prodajnom mjestu kao što je težina artikla.

DataBar barkodovi se često koriste u maloprodaji i mogu se očitavati laserskim čitačima.

GS1 DataBar porodica sastoji se od ukupno sedam simbola: četiri za korištenje na prodajnom mjestu i tri koji nisu za korištenje na prodajnom mjestu. Simboli za korištenje na prodajnom mjestu prikazani su u nastavku.

Vrste DataBar barkodova


DataBar Omnidirectional (Višesmjerni)

DataBar • Symbol ID: ]E0
 • Kapacitet: 14 cifara
 • Višesmjeran
 • Podržava GTIN, GCN
 • Ne podržava atribute

Standardni DataBar simbol se najčešće spominje kao DataBar Omnidirectional. Posebno je dizajniran za GTIN-14. Ostali (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13) se mogu prikazati uz dodavanje nula na početku, tako da broj ima 14 cifara. Kako bi se postigla visoka gustoća podataka, DataBar Omnidirectional koristi složene strukture podataka, razdvojene u 8 regija.
DataBar Stacked Omnidirectional

(Naslagani višesmjerni)
DataBar


 • Symbol ID: ]E0
 • Kapacitet: 14 cifara
 • Višesmjeran
 • Podržava GTIN, GCN
 • Ne podržava atribute

Koristi se kako bi se saželi GTIN podaci u kompaktniji barkod i obliku kvadrata, primjeren za korištenje na malim proizvodima. Ima mogućnost višesmjernog skeniranja. Maloprodajni POS uređaji prepoznaju GTIN-12 i GTIN-13. Predviđeni su za trgovačke jedinice veoma malih dimenzija, npr. pojedinačni komadi voća.
DataBar Expanded Stacked

(Prošireni naslagani)DataBar


 • Symbol ID: ]E0
 • Kapacitet: Maksimalno 74 cifre / 41 alfanumerička simbola
 • Višesmjeran
 • Podržava GTIN, GCN
 • Podržava atribute

Koristi se za označavanje proizvoda koji prolaze kroz POS uređaj. Kodira bilo koji GS1 Identifikacijski ključ kao i dodatne AI-eve, poput težine i roka trajanja. Može se skenirati iz više smjerova pomoću primjerenog skenera. Koristi se kada su potrebni dodatni podaci kao što je istek valjanosti svježe hrane. U SAD-u se koristi i za kupone.
DataBar Expanded

(Prošireni)

DataBar


 • Symbol ID: ]E0
 • Kapacitet: maksimalno 74 cifre / 41 alfanumeričkih simbola
 • Višesmjeran
 • Podržava GTIN, GCN
 • Podržava atribute

Koristi se za skeniranje proizvoda koji prolaze kroz POS uređaj. Kodira bilo koji GS1 Identifikacijski ključ, kao i dodatne AI-eve, poput težine i roka trajanja. Može se skenirati u više smjerova uz pomoć primjerenog skenera. Koristi se kada su potrebni dodatni podaci kao što je datum isteka valjanosti svježe hrane. U SAD-u se koristi i za kupone.