GS1 Standardi za identifikaciju GS1 Identify

GS1 Standardi za identifikaciju uključuju standarde koji definiraju jedinstvene GS1 Identifikacijske ključeve (ID), koje mogu koristiti informacijski sistemi za nedvosmisleno označavanje stvarnih subjekata poput:

 • trgovinske jedinice
 • logističke jedinice
 • fizičke lokacije
 • dokumenata
 • uslužnog odnosa
 • drugih subjekata

GS1 Identifikacijski (ID) ključevi omogućavaju kompanijama da na učinkovit način pristupe informacijama o proizvodima u lancu snabdijevanja i razmijene informacije sa poslovnim partnerima.

Svi GS1 Standardi u sebi sadrže najmanje jedan GS1 Identifikacijski ključ kao obavezan identifikator.

GS1 Identifikacijski ključevi su:

 • Globalni broj trgovinske jedinice (GTIN)
 • Globalni lokacijski broj (GLN)
 • Serijski kod kontejnera za otpremu (SSCC)
 • Globalni identifikator povratne ambalaže (GRAI)
 • Globalni identifikator predmeta inventarisanja (GIAI)
 • Globalni broj uslužnog odnosa (GSRN)
 • Globalni broj vrste dokumenta (GDTI)
 • Globalni identifikacijski broj otpreme (GSIN)
 • Globalni identifikacijski broj pošiljke (GINC)

U nastavku je dat je opis najčešće korištenih GS1 Identifikacijskih ključeva


GTIN je broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica u cijelom svijetu.

Napomena


Trgovinska jedinica je bilo koja jedinica (proizvod ili usluga) za koju je potrebno dobiti prethodno definisane informacije i kojoj može biti određena cijena, koja može biti naručena ili fakturisana između poslovnih partnera u bilo kojoj fazi bilo kojeg lanca snabdijevanja.

Identifikacija i označavanje simbolom trgovinskih jedinica omogućava automatizaciju maloprodajnog mjesta prodaje (kroz datoteke cijena), prijem proizvoda, upravljanje zalihama, automatsko naručivanje, analizu prodaje i široki opseg drugih poslovnih primjena.

Primjeri: limenka boje prodata krajnjem potrošaču, kutija sa šest limenki boje, pakovanje koje sadrži 24 kutije od po jedan kilogram đubriva za travnjake, kombinovano pakovanje koje se sastoji od jednog šampona i jednog omekšivača.


SSCC je broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju logističkih (transportnih i/ili skladišnih) jedinica.

Napomena


Logistička jedinica predstavlja jedinicu bilo kojeg sastava koja je formirana radi transporta i/ili skladištenja i kojom je potrebno upravljati u lancu snabdijevanja.

SSCC se može označiti barkodom GS1-128. Skeniranjem SSCC-a, kojim je označena svaka logistička jedinica, omogućeno je da se prati fizičko kretanje svake jedinice i da joj se uđe u trag obezbjeđivanjem veze između fizičkog kretanja jedinice i pridruženog informacionog toka. To također pruža mogućnost implementacije velikog niza primjena poput sinhroniziranog skladištenja, usmjeravanja pošiljki, automatskog prijema, itd.

Primjeri: kutija koja sadrži 12 suknji i 20 jakni različitih veličina i boja predstavlja logističku jedinicu, isto kao i paleta sa 40 sanduka od kojih svaki sadrži 12 limenki boje.


GLN je broj koji se koristi za identifikaciju kompanije ili organizacije kao pravnog lica. GLN brojevi se također koriste za identifikaciju fizičkih lokacija. Upotreba lokacijskih brojeva je preduslov za efikasnu elektronsku razmjenu podataka (eCom).

Napomena


GS1 ključ za identifikaciju fizičkih lokacija ili pravnih subjekata. Sastoji se od GS1 prefiksa kompanije, reference lokacije i kontrolnog broja.


Šta trebate identificirati Primjeri GS1 Identifikacijski ključ (ID)
Proizvodi
CD-ovi za internetsku prodaju ili torta za prodaju u prodavnicama
GTIN (Globalni broj trgovinske jedinice)
Stranke i lokacije
Kompanije, skladišta, fabrike, prodavnice
GLN (Globalni lokacijski broj)
Logističke jedinice
Palete, kontejneri, rol kavezi
SSCC (Serijski kod kontejnera za otpremu)
Povratna oprema koja se koristi za transport robe
Paletne baze, sanduci, plastični kontejneri
GRAI (Globalni identifikator povratne ambalaže)
Sredstva poput važne opreme
Medicinska oprema, proizvodna oprema, komponente
GIAI (Globalni identifikator predmeta inventarisanja)
Ljude
Članovi programa za vjernost klijenata, pacijenti, uposlenici
GSRN (Globalni broj uslužnog odnosa)
Dokumenti
Dokumenti koji uključuju poreske zahtjeve, obrasce otpreme, police osiguranja, vozačke dozvole
GDTI (Globalni identifikator vrste dokumenta)
Transportna pošiljka
Logističke jedinice koje sačinjavaju jednu pošiljku
GINC (Globalni identifikacijski broj konsignacijske pošiljke)
Grupa logističkih jedinica koje putuju pod jednom otpremnicom teretnog lista
Carinske službe identificiraju pošiljke koje ulaze i izlaze iz zemlje
GSIN (Globalni identifikacijski broj pošiljke )
Kuponi Potvrda o sniženju cijene, elektronski ili mobilni kupon
GCN (Globalni broj kupona)
Komponente i dijelovi
Komponente ili dijelovi koji moraju proći kroz bar jedan dodatni proces transformacije kako bi se kreirao finalni proizvod, kao što je pogonski motor za mašinu za pranje, ili cijev ili crijevo
CPID (Identifikator komponente / dijela)