GS1 Standardi za prikupljanje GS1 Capture

GS1 Identifikacijski (ID) ključevi se mogu prikazati barkod simbolima za elektroničko očitavanje na prodajnom mjestu, a također se koriste i u elektroničkoj razmjeni podataka. Pri tome se podaci prikupljaju na brz način i bez greške.

GS1 standardi za prikupljanje podataka trenutačno uključuju definicije nosača barkoda i radio-frekventne identifikacije (RFID) koji omogućavaju da se GS1 identifikacijski ključevi i dopunski podaci postave direktno na fizički proizvod, te standarde koji specificiraju pouzdana sučelja sa čitačima, štampačima i drugim hardverskim i softverskim komponentama koje povezuju nosače podataka sa poslovnim aplikacijama.


Barkodovi se koriste za šifriranje informacija poput brojeva proizvoda, serijskih brojeva i brojeva serija proizvoda. Barkodovi igraju ključnu ulogu u lancima snabdijevanja, omogućavajući strankama poput maloprodajnih subjekata, proizvođača, pružatelja usluga prijevoza i bolnicama da automatski identificiraju i prate proizvode dok se kreću kroz lanac snabdijevanja.

GS1 je zadužen za nekoliko vrsta barkodova. Svaka je dizajnirana za upotrebu u različitim situacijama.EAN/UPC porodica

Odmah prepoznatljivi 1D barkodovi korišteni u maloprodaji širom svijeta.

Vidi detalje >

DataBar porodica

Kompaktni 1D barkodovi koji mogu nositi dodatne atribute o proizvodima poput težine svježe hrane.

Vidi detalje >

Jednodimenzionalni (1D) barkodovi koji se koriste isključivo u općoj distribuciji i logistici.

Svestrani 1D barkodovi koji se koriste za predstavljanje ID ključeva i atributa u distribucijskom okruženju.

Vidi detalje >

Dvodimenzionalni (2D) barkodovi

Kompaktni, 2D simboli velikog kapaciteta, pogodni za predstavljanje svih GS1 ključeva i atributa.

Vidi detalje >


Radio frekventna identifikacija - RFID (eng. Radio Frequency Identification) predstavlja tehnologiju radiofrekventne identifikacije koja upotrebljava svojstva interakcije označenog objekta u elektromagnetnom ili elektrostratičkom polju određene frekvencije. Pri tome detektor emitira radiofrekventne (RF) talase na jednoj ili više frekvencija, a "tag" (transponder) ili oznaka na objektu se "odaziva" slanjem informacije pohranjenje u sebi.

Tagovi mogu biti pasivni - mogu se samo očitavati, ili aktivni - mogu se očitavati, ali se može i zapisivati u njih. Za razliku od crtičnih kodova, nije potrebno da budu u vidnom polju detektora, i također ih se može očitavati više istovremeno. Nedostatak u komercijalnoj upotrebi još uvijek je relativno visoka cijena.

Elektronički kod podataka - EPC (eng. Electronic Product Code) predstavlja sintaksu jedinstvenih identifikatora dodijeljenih fizičkim objektima, trgovinskim jedinicama, lokacijama ili drugim subjektima koji igraju ulogu u poslovnim operacijama. EPC se prikazuje na više načina, uključujući binarni oblik prikladan za upotrebu Radio frekventne identifikacije (RFID), i tekstualni oblik pogodan za razmjenu podataka između velikih informacionih sistema.

Kada su jedinstveni EPC kodirani pojedinačnim RFID-evima, radio talasi se mogu koristiti za prikupljanje jedinstvenih identifikatora na izuzetno velikim udaljenostima, većim i od 10m, bez izravnog vizuelnog kontakta. Ove karakteristike RFID-a mogu znatno utjecati na poboljšanu vidljivost lanca snabdijevanja i povećanu tačnost zaliha.


Koja je razlika između RFID-a i EPC-a?

RFID jeste generički naziv za automatsku identifikaciju kroz korištenje magnetnog polja za prenos podataka sa "čipa" na "čitač". EPC je standardizirani oblik RFID-a razvijen od strane GS1 posebno za upotrebu u lancu snabdijevanja.