GS1 Standardi za razmjenu GS1 Share

Interoperabilnost, omogućena standardima identifikacije, standardima prikupljanja podataka i standardima sučelja za elektronsku komunikaciju, dozvoljava da informacija o proizvodu neometano teče kroz lanac snabdijevanja.

GS1 standardi za razmjenu podataka uključuju standarde za matične podatke, podatke o poslovnim transakcijama i podatke o fizičkim događajima, kao i komunikacijske standarde za razmjenu ovih podataka između aplikacija i trgovinskih partnera. Drugi standardi za razmjenu informacija uključuju standarde otkrivanja koji pomažu u lociranju relevantnih podataka u čitavom lancu snabdijevanja, te standarde pouzdanosti koji pomažu u uspostavi uvjeta za razmjenu podataka uz adekvatnu sigurnost.

Postoje tri vrste podataka u GS1 sistemu koji se mogu razmjenjivati.


Transakcijski podaci uključuju poslovne poruke koje se razmjenjuju između trgovinskih partnera u čitavom lancu snabdijevanja, poput faktura, narudžbenica i dostavnica. GS1 EDI osigurava globalne standarde za elektronske poslovne poruke koje omogućavaju automatski elektronski prenos dogovorenih poslovnih podataka između trgovinskih partnera. Ova automatizacija osigurava da će se razmjena vršiti na brz, efikasan i tačan način.

GS1 trenutno ima tri skupa komplementarnih EDI standarda:

  • GS1 XML
  • EANCOM
  • GS1 UN/CEFACT XML

Ovi standardi se koriste paralelno od strane različitih korisnika, premda je XML bolje prilagođen razmjeni informacija korištenjem tehnologija koje se zasnivaju na Internetu.

GS1 Globalni ured provodi godišnje istraživanje sa ciljem ocjene stanja EDI zajednice u čitavom svijetu. Time se mjeri implementacija EDI standarda u zemljama gdje postoje GS1 organizacije.

Da li ste znali da su u 2015. godini

  • GS1 EANCOM standardi implementirani u više od 100.000 kompanija iz 43 zemlje
  • GS1 XML standardi implementirani u više od 35.000 kompanija iz 33 zemlje
  • Najviše korištene poruke bile: narudžbenica, faktura-otpremnica

Matični podaci predstavljaju skup definiranih informacijskih atributa koji opisuju proizvod, naprimjer njegovu visinu, širinu i dubinu. GS1 Globalna mreža za sinhronizaciju podataka - GDSN (eng. Global Data Synchronisation Network) omogućava trgovinskim partnerima da pristupaju i razmjenjuju matične podatke o proizvodima u stvarnom vremenu. Matični podaci o proizvodima se unose u GDSN-certificirani registar podataka.


Podaci o događajima predstavljaju zapise o fizičkim događajima u poslovnim procesima poput otpreme, prijema i pripreme pošiljke, a razmjenjuju se među trgovinskim partnerima. Oni objašnjavaju šta je identificirano, kada se događaj desio i zašto. GS1 EPCIS (Usluge informisanja o elektronskom kodu proizvoda) je standard koji definira ove informacije i omogućava njihovu razmjenu.