GTIN Management Standard

Globalni broj trgovinske jedinice (GTIN) predstavlja rješenje u globalnom lancu snabdijevanja za identifikaciju bilo koje trgovinske jedinice kojoj se može odrediti cijena, koja se može naručiti ili fakturisati u bilo kojoj fazi lanca snabdijevanja, te za koju postoji potreba da se koriste prethodno definirane informacije.

Standard za upravljanje globalnim brojem trgovinske jedinice (GTIN) osmišljen je kako bi pomogao privrednim subjektima da donose dosljedne odluke o jedinstvenoj identifikaciji trgovinskih jedinica u otvorenim lancima snabdijevanja. Ovaj standard je razvijen u skladu sa GS1 globalnim procesom upravljanja standardima (GSMP) i smatra se dijelom GS1 sistema standarda. Općenito, troškovi se smanjuju kada se svi partneri u lancu snabdijevanja pridržavaju Standarda upravljanja GTIN-om.

Jedinstvena identifikacija trgovinskih jedinica od suštinskog je značaja za održavanje poslovne efikasnosti na koju se poslovni partneri oslanjaju kada razmjenjuju informacije o proizvodima na dosljedan način, kao i za osiguranje neometanog funkcioniranja globalnih lanaca snabdijevanja. Pored toga, jedinstvena identifikacija trgovinskih jedinica je presudna za usklađenost sa različitim propisima širom svijeta. Konačno, jedinstvena identifikacija, kao i komunikacija između trgovinskih partnera, ključna je kako bi se osiguralo da pravi proizvod bude stavljen na raspolaganje potrošaču na policama trgovina ili bude ispravno prezentiran i plasiran prema potrošaču kroz platforme za e-prodaju.


Dostupno i na bosanskom jeziku!

Na oficijelnoj web stranici GS1 dostupna je aplikacija koja će vam pomoći pri odlučivanju u pravilnom korištenju Standarda za upravljanje GTIN-om. Saznajte da li vašem proizvodu treba dodijeliti novi barkod!

GTIN Management Standard - Decision support tool