Globalni standard za sljedivost (GTS)

Globalni standard za sljedivost (GTS - Global Traceability Standard) definira minimalne zahtjeve sljedivosti unutar poslovnih procesa kako bi se postigla puna sljedivost u lancu neovisna od izbora tehnologije. To je meta-standard sastavljen od drugih GS1 standarda – kao što su barkodovi, EPCIS i EANCOM.

Ovaj standard čini okvir za sisteme sljedivosti s kraja na kraj lanca, povezujući protok informacija sa fizičkim proizvodima. Ovo omogućava svim trgovinskim partnerima uključenim u lanac snabdijevanja – proizvođačima, prevoznicima, skladištima, subjektima u maloprodaji – da posjeduju informacije o sljedivosti u slučaju povlačenja proizvoda.
Lanac snabdijevanja u maloprodaji postaje sve složeniji, pri čemu ne samo da postoje veze između privrednih društava, već i veze između privrednih društava i potrošača. Uz ovu dodatnu složenost, bilo da radite kao menadžer multinacionalne korporacije ili vodite vlastito preduzeće, mogućnost praćenja i utvrđivanja izvora sirovina kao i destinacije gotovih proizvoda, od vitalnog je značaja. Sljedivost omogućava da proizvodi budu vidljivi u čitavom lancu snabdijevanja, gradeći osnovne elemente u okviru sistema upravljanja kvalitetom, rizikom i drugim srodnim sistemima.

Sljedivost u Standardima za maloprodaju

GS1 standardi nude globalno jedinstvene identifikatore trgovinskih jedinica, osnovnih sredstava, logističkih jedinica i lokacija. Pored toga, ovi standardi omogućavaju evidentiranje transakcija i drugih događaja, tako da postoji precizna razmjena informacija između trgovinskih partnera.

Sljedivost

Praćenje proizvoda duž lanca snabdijevanja u zdravstvu eiliminiše krivotvorene zdravstvene proizvode, povećava sigurnost pacijenta i u skladu je sa propisima.

Sljedivost u zdravstvu vam omogućava vidljivost kretanja lijekova na recept ili medicinskih uređaja duž lanca snabdijevanja. Historija transfera i lokacija se može pratiti i unazad, od tačke proizvodnje nadalje. Također je moguće pratiti kretanje proizvoda prema predviđenom kretanju proizvoda do mjesta liječenja.

Poslovne koristi sljedivosti

  • Sljedivost omogućava ciljano i učinkovito povlačenje opasnih proizvoda sa tržišta.
  • Pomaže potrošačima da budu informirani o prisustvu ili odsustvu alergenih sastojaka u proizvodima ili o drugim atributima.
  • Pomaže u borbi protiv falsificiranja i štiti cjelovitost tržišne marke.
  • Predstavlja ključnu komponentu za propise i standarde bezbijednosti.