Dvodimenzionalni (2D) bar kodovi

Dvodimenzionalni (2D) bar kodovi izgledaju kao kvadrati ili pravougaonici koji sadrže veliki broj malih, pojedinačnih tačaka.

Jedan 2D bar kod može nositi značajnu količinu informacija i može ostati čitljiv čak i kada se odštampa u maloj veličini ili ugravira na proizvod. 2D bar kodovi se koriste u širokom rasponu privrednih grana, od proizvodnje i skladištenja do logistike i zdravstva.

Vrste 2D bar kodova

DataMatrixDataMatrix

  • Symbol ID: ]d2
  • Kapacitet: 3116 cifara / 2335 alfanumeričkih simbola
  • Višesmjeran
  • Podržava sve GS1 ključeve
  • Podržava atribute

GS1 DataMatrix je dvodimenzionalna simbologija sa specifičnom primjenom u zdravstvu. Potreban je image-based skener. Koristi se za izravno označavanje hirurških instrumenata.
QR kodQR kod
  • Symbol ID: ]Q3
  • Kapacitet: 7089 cifara / 4296 alfanumeričkih simbola
  • Višesmjeran
  • Podržava sve GS1 ključeve
  • Podržava atribute

GS1 QR kod je dvodimenzionalni simbol sa specifičnim marketinškim aplikacijama u GS1 sistemu. Potreban je image-based skener. Koristi se za prikupljanje marketinških informacija.