Logistički izazovi novog doba


Sarajevo, Juli 2021.

Izvor: https://jatrgovac.com/jedinstveno-digitalno-trziste-eu-logisticki-izazov-novog-doba/


Tehnička specifikacija (CEN/TS 17073:2017) za poštanske usluge definira izgled i sadržaj logističke naljepnice, a za globalno jedinstvenu identifikaciju pošiljke odabran je identifikacijski ključ iz sistema GS1 standarda – SSCCEuropska komisija je još prije nekoliko godina identificirala provođenje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta (eng. DSM Strategy, Digital Single Market Strategy) kao jedan od prioritetnih političkih ciljeva. Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta sastoji se od tri područja politike ili “stuba”:

  1. Lakši pristup potrošača i kompaniji dobrima i uslugama na internetu – pretvaranje digitalnog svijeta EU u jednostavno i ravnopravno tržište za prodaju i kupnju;
  2. Okruženje u kojem digitalne mreže i usluge mogu napredovati – izrada propisa koji prate brzinu razvoja tehnologije i kojima se podupire razvoj infrastrukture;
  3. Digitalizacija kao pokretač rasta – stvaranje uslova da se u privredi, industriji i pri zapošljavanju u potpunosti iskoriste prednosti digitalizacije.

Trgovina putem interneta, ili popularno zvana eTrgovina, u posljednje je vrijeme sasvim sigurno jedan od najbrže rastućih kanala trgovine robom i uslugama.


Pandemija ubrzala rast elektronske trgovine

Internetska prodaja neprestano raste i s razlogom. eTrgovina jedna je od najpopularnijih aktivnosti na mreži. Statistika pruža informacije o trendovima eTrgovine za maloprodaju u svijetu od 2014. do 2019. 2005. godine, maloprodaja putem interneta širom svijeta je iznosila 1,67 milijardi američkih dolara, a u 2019 je uočen rast na 3,55 milijardi, (Statista, 2019). S rastućom popularnošću eTrgovine, sve više ljudi je kupovalo putem interneta. Ovaj porast internetske kupovine može se pripisati brojnim faktorima. Vjerojatno jedan od glavnih je nivo udobnosti koju imate prilikom internetske kupovine. Također došlo je do povećanja povjerenja koje kupci imaju u vezi s internetskim kupovinama kao i bolji doživljaj web stranica. U prošlosti su ljudi sumnjali u kupovinu putem interneta, ali više ne.

A od 2020. godine bez sumnje, najveći utjecaj na trendove e-trgovine ima COVID-19.

Dok su vlade širom svijeta zatvarale trgovine i provodile mjere ograničavanja društvenog kretanja u pokušaju borbe protiv koronavirusa, sve se više ljudi okretalo eTrgovini.

Jeff Bezos iz Amazona, jedne od najvećih eTrgovina na svijetu, već je u nekoliko navrata izjavljivao kako je njegovo bogatstvo porastalo 24 milijarde dolara zahvaljujući povećanoj potražnji kupaca za Amazon proizvodima i uslugama.

A stručnjaci predviđaju da učinak koronavirusa neće biti samo kratkoročni poticaj za eTrgovinu, već će se trend rasta eTrgovine nastaviti i nakon pandemije. Tržišni analitičari kažu da će industrija eTrgovine imati najviše koristi od pandemije koronavirusa. Očekuje se da će se stopa učešća internet trgovine, koja je trenutno 15 posto, povećati za 25 posto do 2025. (MarketWatch, 2021). To znači porast od 67 posto u pet godina.

Iza kulisa živopisne eTrgovine skriva se složen sistem proizvodnje robe, skladištenja i distribucije zaliha, organizacije lanaca snabdijevanja i obavljanja maloprodajnih zadataka. Uz dostupnost proizvoda iz cijelog svijeta, mi kao potrošači puno češće naručujemo, i to nerijetko različite proizvode od različitih ponuđača. Sve to pokrenulo je nagli porast broja potrebnih dostava u kratkom vremenu. Čak i divovski maloprodaji lanci koji su uspjeli uspostaviti prodaju sa niskim cijenama i isporukama istog dana, u stalnoj su potrazi za efikasnijim rješenjem "dostave u posljednjem kilometru", tj. eng. „ Last mile delivery“. Izraz 'dostava u posljednjem kilometru' se koristi za dostavu od lokalnog distributivnog centra do krajnjeg potrošača, tj. kupca.

U ovoj potrazi za savršenim rješenjem, upotreba višestrukih komunikacijskih kanala presudna je, jer poslovni uspjeh uvelike ovisi o efikasnosti same distribucije i isporuke. Trgovačka poduzeća i internetske trgovine imaju različit raspon proizvoda i obim prodaje, pa nažalost, još uvijek nije pronađeno jedinstveno rješenje kako se nositi s tim izazovom. Danas je mnogo modela kojim se prevazilaze problemi „dostave u posljednjem kilometru“, ali ono što je jednako svim modelima bez obzira koliko različiti bili, je globalno jedinstveni standard koji će jednoznačno identificirati pošiljke.


Globalni identifikacijski ključ - SSCC

Evropska Unija je poštanskim direktivama harmonizovala i uredila tržište poštanskih usluga na svojoj teritoriji. U tu svrhu razvijen je, usvojen i primenjuje se niz standarda, naročito u segmentu kvaliteta poštanskih usluga. Uvođenje standarda je bilo neophodno da bi se obezbedila transparentnost, efikasnost i postavili minimumi kvaliteta koji poštanski operatori moraju obezbediti korisnicima poštanskih usluga. Ovaj posao se odvija nekoliko godina, sa zavidnim uspehom. Razvijeni su brojni standardi za merenje kvaliteta poštanskih usluga, kao i tehnička interoperabilnost između poštanskih operatora. Podjednako je važno bilo obezbediti da se sve zainteresovane strane (operatori, korisnici, šira poslovna zajednica) informišu, uključe i angažuju u oblasti standardizacije poštanske delatnosti. Poštanski operatori se suočavaju sa sve većim pritiskom da poboljšaju efikasnost i smanje broj grešaka, kao i da otklone sve smetnje koje otežavaju brz i efikasan protok pošiljaka i robe. Međusobna saradnja između poštanskih operatora je veoma važna za uspešnu standardizaciju, jer su veze među njima jake i višestruke kako na lokalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou.

Europska unija u tom je smislu uradila značajan iskorak sredinom 2017. kada je CEN (Europski odbor za normizaciju) publicirao Tehničku specifikaciju (CEN/TS 17073:2017) za poštanske usluge za prekogranične pakete. Iako nije obavezujuća, u praksi se pokazala kao jednostavna i korisna za upotrebu. Suština ove tehničke specifikacije je definisanje izgleda i sadržaja logističke naljepnice kao i osnovnih elemenata koji su važni za efikasnu elektronsku razmjenu podataka. Kao globalno jedinstven identifikator pošiljke koristi se GS1 standard SSCC (Serial Shipping Container Code) – serijski kod kontejnera za otpremu.

SSCC je broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju logističkih (transportnih i/ili skladišnih) jedinica. Logistička jedinica predstavlja jedinicu bilo kojeg sastava koja je formirana radi transporta i/ili skladištenja i kojom je potrebno upravljati u lancu snabdijevanja. SSCC se može označiti barkodom GS1-128. Skeniranjem SSCC-a, kojim je označena svaka logistička jedinica, omogućeno je da se prati fizičko kretanje svake jedinice i da joj se uđe u trag obezbjeđivanjem veze između fizičkog kretanja jedinice i pridruženog informacionog toka. Omogućen je čitav niz primjena poput sinhronizovanog skladištenja, usmjeravanja pošiljki, automatskog prijema, itd. Važno je naglasiti da SSCC igra značajnu ulogu i u uspostavljanju elektronske razmjene podataka (EDI).

Cilj Tehničke specifikacije (CEN/TS 17073:2017) je osigurati da SSCC bude jedinstveni ključ za logističke jedinice koje se prevoze. Na ovaj način sve pošte, bez obzira iz koje zemlje dolazile unutar Evropske unije će moći komunicirati na jedinstven način. Važno je napomenuti da se SSCC također može povezati s internim referentnim brojevima pošiljki kako bi se spriječilo narušavanje postojećih informacijskih sistema koje koriste davatelji logističkih usluga.