POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U SARAJEVU I GS1 BOSNE I HERCEGOVINE


Obavještenje za medije

Sarajevo, Maj 2021.
GS1 Bosne i Hercegovine i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisali su danas (12. maja, 2021.godine) u Sarajevu Memorandum o saradnji, s ciljem uspostavljanja saradnje na području stručnog obrazovanja i podizanja kompetencija studenata.

Memorandum su potpisali dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Jasmin Velagić i direktorica GS1 Bosne i Hercegovine mr.sc. Amina Hadžić

Direktorica Hadžić je istakla da potpisani memorandum predstavlja izraz prepoznate potrebe da se budući učesnici u privrednim procesima upoznaju obuke studenata sa standardima koji su neizbježan dio savremenog poslovnog okruženja. Na ovaj način student razvijaju neophodne profesionalne kompetencije i postaju konkurentniji na tržištu rada.

„Elektrotehnički fakultet u Sarajevu prepoznao je našu namjeru kao i obostrani interes u cilju edukacije studenata, koji će sutra biti radnici u Bosni i Hercegovini. Vrlo je važno da u procesu kreiranja nekih budućih IT rješenja, budu upoznati sa GS1 Standardima koji su internacionalni i interoperabilni” riječi su direktorice Hadžić.

Memorandumom se uspostavljaju sljedeća područja saradnje:

  • Izvođenja stručnih predavanja, vježbi ili radionica u okviru nastave,
  • Organizacija posjeta, poziva na konferencije i stručne skupove,
  • Saradnja na izdradi studentskih stručnih seminarskih, završnih ili diplomskih radova,
  • Saradnja sa studentima na tribinama, takmučenjima i drugim vannastavnim aktivnostima