NOVA PRAVILA O PDV ZA KUPOVINU PUTEM INTERNETA DANAS STUPAJU NA SNAGU NA TERITORIJI EVROPSKE UNIJE


Brisel, 01. Juli 2021.


PDV_EU

Nova pravila o Porezu na dodatu vrijednost (PDV) za kupovinu putem interneta danas stupaju na snagu. Cilj je pojednostavljenje poslovanja svim preduzećima i uvođenje transparentnosti u pogledu cijena i izbora potrošača.

Nova pravila će uticati na online prodavače i platforme za online prodaju unutar i izvan EU, poštanske operatore i kurire, carinske i porezne uprave, kao i potrošače.

Ukupno internetsko prekogranično tržište EU u 2020. je imalo promet od 146 milijardi eura (sa isključenim putovanjima), što je rast od 35% od početka godine, uglavnom zbog pandemije.Kako Google identificira proizvode?

GS1 je usko sarađivao sa carinskim vlastima, kuririma, ekspresnim i poštanskim prevoznicima, poštanskim organizacijama, kao i tržištima kako bi osigurao da se GS1 identifikacijski ključevi mogu koristiti u skladu sa zahtjevima novih EU propisa o PDV-u. Najprikladniji ID ključevi u ovom kontekstu su SSCC (Serial Shipping Container Code), GSIN (Global Shipment Identification Number) i GTIN (Global Trade Item Number). Uvest će se niz promjena u način na koji će se PDV obračunavati kada je u pitanju internet prodaja, bilo da potrošači kupuju od trgovaca unutar ili izvan EU:


  • Od 1. jula 2021. godine, roba, koju su kompanije koje nisu članice EU-a uvozile u EU, vrijednosti manje od 22 eura prestat će biti izuzeta od PDV-a. To znači da će se PDV naplaćivati za svu robu koja ulazi u EU - baš kao i za robu koju prodaju preduzeća iz EU Studije i iskustvo su pokazali da je ovo izuzeće zloupotrebljeno, a nesavjesni prodavci izvan EU-a krivo su označavali pošiljke robe kako bi imali koristi od ovog izuzeća. Ova rupa omogućava ovim kompanijama da potkopaju svoje konkurente u EU i koštaju EU oko 7 milijardi eura godišnje, što dovodi do većeg poreznog opterećenja za ostale porezne obveznike.
  • Od 1. jula 2021. mrežni prodavači sada se mogu registrovati u svojoj državi članici i na svom jeziku. Jednom registrovani, mrežni prodavač može prijaviti i platiti PDV putem elektroničkog portala nazvanog „One Stop Shop“ za sve svoje prodaje u EU putem tromjesečne deklaracije. One Stop Shop će se pobrinuti za prijenos PDV-a u odgovarajuću državu članicu. To znači da nema složene registracije PDV-a u svakoj državi članici u kojoj su ostvarili promet iznad određenog ukupnog praga, koji se razlikuje od zemlje do zemlje.
  • Od 1. jula ovi će pragovi biti zamijenjeni jednim zajedničkim pragom EU od 10.000 eura iznad kojeg se mora platiti PDV u državi članici u koju se roba isporučuje.

Shema „VAT Mini One Stop Shop (MOSS)“, koja je pokrenuta 2015. godine za prekograničnu prodaju elektroničkih usluga, sada je proširena na fizičku robu sa zajedničkim pragom od 10.000 eura godišnje.

  • • Od 1. jula 2021. godine, sa istom namjerom, uvođenje sistema Import One Stop Shop za prodavce koji nisu iz EU, omogućit će se registraciju za PDV u EU i osigurati da tačan iznos PDV-a bude plaćen zemlji – članici EU kojoj treba biti plaćen.

Za potrošače to znači puno veću transparentnost: kada kupujete od prodavača ili platforme koja nije član EU-a registrovane u sistemu „One Stop Shop“, PDV bi trebao biti dio cijene koju plaćate prodavaču. To znači da više nema poziva carinskih ili kurirskih službi koji traže dodatnu uplatu kada roba stigne u vašu zemlju, jer je PDV već plaćen.

Već su se preduzeća van EU u velikom broju registrovala za „Import One Stop Shop“, uključujući najveća globalna internetska tržišta.

“Nova pravila predstavljaju velike promjene u načinu na koji se PDV obračunava u okviru online poslovanja. Donosi nemjerljive koristi kada je u pitanju lakoća obavljanja poslova, smanjuje mogućnost prevara i povećava korisničko iskustvo za sve online kupce u Evropskoj Uniji.

zaključuje Carine Moitier, osnivačica CBCommerce.eu.

Navedeno je u velikoj mjeri kopirano iz Saopštenja za javnost na web stranici CBCommerce, gdje možete pronaći linkove do daljnjih publikacija na tu temu.