Želite li svoje proizvode iz Bosne i Hercegovine izvoziti u Rusiju, Kazahstan, Bjelorusiju, Armeniju ili Kirgistan?


26. avgust 2021.


Lokacija

Tada vam je za vaše proizvode potreban EAC certifikat. Time se potvrđuje usklađenost vaših proizvoda i robe sa standardima i zahtjevima Evroazijske ekonomske unije (EAEU). Usklađenost sa primjenjivim zahtjevima kvaliteta dokumentirana je u obliku EAC certifikata ili EAC deklaracije.

Od 1. januara 2021. primjenjuju se nova pravila za registraciju EAC deklaracija. Prema uredbi Ministarstva za ekonomski razvoj Ruske Federacije, traže se lokacije koje se označavaju Globalni lokacijski broj (skraćeno GLN), a može se dostaviti i GTIN (Globalni broj trgovinske jedinice), ukoliko je registrovan od strane ovlaštene GS1 lokalne organizacije. Globalna GS1 organizacija (GS1 AISBL) je jedini priznati dobavljač GLN -ova i GTIN -ova u svijetu.

GLN (identifikator lokacija), kompanije u našoj zemlji mogu dobiti od GS1 Bosne i Hercegovine.