GS1 standardi sastavni dio kompleta alata za trgovinu bez papira na međunarodnom nivou

Međunarodna privredna komora i Svjetska trgovinska organizacija objavljuju novi set alata za povećanje upotrebe standarda za međunarodnu trgovinu

04. april 2022.


Cargo

Međunarodna privredna komora (ICC) i Svjetska trgovinska organizacija (WTO) objavile su alate za usklađivanje i ubrzavanje primjene standarda za međunarodnu trgovinu. Ovo je prvi Izvještaj koji pruža međunarodnoj trgovinskoj zajednici sveobuhvatan pregled postojećih standarda za digitalnu trgovinu koji se može koristiti za olakšavanje pozdane saradnje u lancu snabdijevanja kao i za razmjenu podataka u realnom vremenu.

Komplet alata preporučuje dostupne standarde, uključujući GS1 standarde, kako bi se omogućilo svim stranama u globalnim lancima snabdevanja da govore istim, univerzalnim jezikom. Bez obzira na tehnologiju ili sisteme koji se koriste za automatizaciju procesa, izveštaj preporučuje da sve strane u lancu snabdevanja iskoriste osnovni skup standardizovanih dokumenata i formata podataka koji se odnose na trgovinu.

GS1 je imenovan u Industrijski savjetodavni odbor Međunarodne privredne komore u avgustu 2021. Od tada podržavamo tekući rad u okviru ICC Inicijative za digitalne standarde kako bismo odgovorili na potrebu za usklađivanjem standarda i svijesti o dostupnim standardima.

Komentarišući objavljivanje kompleta alata za standarde, Miguel Lopera, predsjednik i izvršni direktor GS1, rekao je: „ICC i WTO su se udružili da razviju ovaj važan komplet alata i u GS1 nam je zadovoljstvo da doprinesemo ovim naporima. Efikasnija trgovina i otporniji lanci nabavke mogu se postići samo ako se globalni standardi podataka primjenjuju neprimjetno”.

Dok industrijsko usvajanje standarda podataka za identifikaciju proizvoda, prikupljanje i razmjenu informacija kroz lance snabdijevanja ubrzano napreduje, prekogranična trgovina ostaje notorno složena i ovisa o papirima. Sa ovim revolucionarnim kompletom alata sada postoji jasan pregled postojećih standarda koji mogu pomoći u daljem usvajanju i identifikovanju postojećih nedostataka za promicanje interoperabilnosti u međunarodnim lancima nabavke i prekograničnoj trgovini.

GS1 je jedno od međunarodnih tijela za standardizaciju koja blisko sarađuje sa ICC-om i WTO-om na usklađivanju i ubrzanju razumijevanja i usvajanja globalnih standarda podataka za trgovinu.