Primjena GS1 standarda u Transportu i logistici


Proizvođač, trgovac ili distributer moraju tačno znati u svakom trenutku gdje se nalazi pošiljka u svakom trenutku. Bitno je imati informaciju o tome odakle dolazi pošiljka, te kada je i kome namijenjena. Upotreba GS1 standarda pruža precizne i tačne informacije o svim aspektima lanaca snabdijevanja, uključujući transport i logistiku, kako biste mogli donijeti ispravne odluke u svakom trenutku.


Dostava i prijem

Isporuka robe dolazi iz fabrike ili skladišta i odlazi u trgovine, restorane i bolnice. U svakom slučaju, pošiljka mora biti primljena, provjerena, prijavljena, konsolidovana i evidentirana - ponekad uključujući i pojedinačni serijski broj.


Kako to funkcioniše?

Prijem i otprema robe

Uspjeh vašeg poslovanja zavisi od informacije o tome šta treba da stigne, i kada. Također, nephodno je znati gdje se tačno nalaze otpremljene pošiljke, na svom putu ka odredištu. Sve češći slučajevi "kontinuirane dopune" čine sve ovo još značajnijim, sa zahtjevima za brzi pretovar, česte isporuke i male količine. Vašem poslovanju je neophodan efikasan i precizan proces otpreme i prijema. Morate imati jasan način identifikovanja paleta i kutija, kao i dijeljenja informacija o otpremnicama i nalozima za prijem sa svojim poslovnim partnerima. Naši standardi upravo to omogućuju.

Pogledajte video >

Primijetan je porast zahtjeva za čestim isporukama, malim isporukama i preciznom distribucijom u gusto naseljenim gradskim zonama. Sve ovo je potrebno obaviti najnižim mogućim troškovima, koristeći održive metode kroz različite vidove transporta.

Kako to funkcioniše?

Koordinacija transporta i isporuke

Špediteri i transportne kompanije moraju međusobno dijeliti informacije o kapacitetima. Da bi uspješno sinhronizovali složene transportne procese, oni se sve više oslanjaju na specijalističke usluge logističkih kompanija.
Korištenjem naših GS1 standarda, možete značajno pojednostaviti složeni proces upravljanja transportom – posebno našim LIM modelom (Logistic Interoperability Model). On pomaže svim učesnicima da uspješno sarađuju i da dijele informacije o transportu, špediciji i isporuci pošiljke duž cijelog njenog puta, od početka do kraja.


Proizvođači i trgovci, poslove upravljanja skladištima i distribucijom, sve više povjeravaju kompanijama specijalizovanim za pružanje logističkih usluga (LSP – Logistic Service Providers).

Kako to funkcioniše?

Premiještanje izvan skladišta

Današnje LSP kompanije uzimaju robu sa više strana, a zatim ih grupišu za iste ili slične destinacije, ili ih sortiraju za različita odredišta. Ponekad, skladištenje nije opcija već se roba odmah transportuje dalje.
Za ovu vrstu složenog upravljanja skladištem, neophodna je bliska saradnja između svih trgovinskih partnera. Naši standardi pomažu tu saradnju i usklađenost, omogućujući dostupnost preciznim i uvijek ažurnim informacijama, svakom od učesnika u ovom procesu.


Mnogi proizvođači, prevoznici i kompanije za pružanje logističkih usluga, koriste razne vrste kolica, plastične kante, palete i nosače, za premiještanje robe sa jednog mjesta na drugo, u okviru svoje oblasti ili duž lanca snabdijevanja.

Kako to funkcioniše?

Dostava opreme gdje je to potrebno

Praćenje opreme za transport i logistiku može predstavljati izazov, posebno kada ljudi ne prijave gdje su ostavili opremu. Dešava se da završe na pogrešnom mjestu ili se ne mogu pronaći, što otežava premiještanje robe ili ga čak potpuno onemogućava, a to dalje prouzrokuje kašnjenje robe i dodatne troškove.
Naši standardi ne samo da identifikuju pojedinačne komade opreme i osnovnih sredstava, već ih također prate prilikom kretanja po različitim lokacijama, kako bi se omogućilo njihovo korištenje na pravom mjestu i u pravo vrijeme.


Upravljanje protokom robe preko kopnenih i morskih granica postavlja velike izazove, kao i rastući problemi po pitanju bezbijednosti, što je od velikog značaja za vladine agencije i samo tržište.

Kako to funkcioniše?

Omogućavanje lakšeg prometa na granici

Svaki uvezeni kontejner ili paleta potencijalno može ugroziti sigurnost potrošača zbog falsifikovanja, krijumčarenja, zaraze ili terorizma. Ali koje su pošiljke predmet provjere od strane carinskih službenika?


Naši standardi ne samo da identifikuju pojedinačne komade opreme i osnovnih sredstava, već ih također prate prilikom kretanja po različitim lokacijama, kako bi se omogućilo njihovo korištenje na pravom mjestu i u pravo vrijeme.

Više o Transportu i logistici možete pročitati ovdje.