GS1 SmartSearch

Povećajte prodaju svojih proizvoda pomoću relevantnih rezultata pretrage


GS1 SmartSearch standard omogućava preduzećima da povećaju prodaju kroz:

  • Više relevantnih rezultata pretrage
  • Više detaljnih i preciznih informacija o proizvodu prikazanih u rezultatima pretrage

GS1 SmartSearch standard postiže ove koristi tako što omogućava kreiranje struktuiranih podataka o proizvodu i dovodi ih u vezu sa njegovim GTIN-om. Struktuirani podaci o proizvodu se zatim mogu koristiti u pretraživačima, mobilnim aplikacijama, i sl. i na taj način pružaju bogatije iskustvo potrošaču.