Identifikatori aplikacije (AI)

GS1-128 je veoma fleksibilna simbologija. Dozvoljava prikazivanje podataka u različitoj dužini i kodiranje nekoliko informacija u jednom barkod simbolu. To se zove spajanje. Identifikator aplikacije je polje od dva ili više znakova koji se nalaze na početku niza elemenata. Identifikatori aplikacije (Al) su prefiksi koji na jedinstven način identificiraju značenje i format polja podataka koji se nalaze iza identifikatora aplikacije (Al).

Podaci koji slijede iza identifikatora aplikacije (Al) mogu sadržavati alfabetne i/ili numeričke znakove bilo koje dužine do trideset znakova. Polja podataka su fiksne ili promjenjive dužine, ovisno o identifikatoru aplikacije (Al). Podaci o atributima se odnose na trgovinsku ili logističku jedinicu i nemaju nikakvo značenje ako su izdvojeni. Oni mogu biti prikazani u GS1-128 simbolu pomoću identifikatora aplikacije (Al). Postoji cijeli niz identifikatora aplikacije (Al) za atribute poput težine, površine ili zapremine. Atributi za mjere koji se mogu koristiti na trgovinskim jedinicama zovu se trgovinske mjere (uvijek se radi o neto mjerama), a atributi za logističke jedinice zovu se logističke mjere (one su uvijek izražene kao bruto mjere).

U sljedećoj tabeli su prikazani izdvojeni identifikatori aplikacije iz potpune liste.


* Simoboli u koloni Format označavaju:

 • n = numeričke oznake
 • X = alfa-numeričke oznake
 • .. = polje promjenjive dužine
 • cifre = broj znakova

** X označava poziciju decimalne tačke (zareza).
Korištenje identifikatora aplikacije (AI) podrazumijeva nekoliko pravila. Neki AI se uvijek moraju koristiti povezano sa drugima: npr. iza Al (02) mora da slijedi Al (37). Neki Al nikada se ne smiju koristiti zajedno, naprimjer Al (01) i Al (02). Kompanije ne mogu slobodno birati po želji sa liste identifikatora aplikacije (AI) i moraju poštovati ova osnovna pravila koja su u potpunosti objašnjena u Općim GS1 Specifikacijama.


Napomena:

*: Prva pozicija označava dužinu (broj cifara) GS1 identifikatora aplikacije. Naredna vrijednost odnosi se na format sadržanih podataka. Primijenjena je sljedeća konvencija:

 • N numerička cifra
 • X bilo koji znak
 • N3 3 numeričke cifre, fiksna dužina
 • N..3 do 3 numeričke cifre
 • X..3 do 3 znaka

**: Ako su dostupni podaci samo za godinu i mjesec, DD se mora popuniti s dvije nule.

***: Četvrta cifra ovog GS1 identifikatora aplikacije ukazuje na impliciranu poziciju decimalnog zareza.

 • Primjer:
 • 3100 neto težina u kg bez decimala/li>
 • 3102 neto težina u kg s dva decimalna mjesta

FNC1: Svi GS1 identifikatori aplikacije naznačeni s (FNC1) definisani su prema promjenjivoj dužini i moraju biti ograničeni funkcijskim znakom simbola 1 (FNC1) osim ako ovaj niz elemenata nije posljednji koji će biti kodiran u simbolu. Taj separator bit će funkcijski znak simbola 1 u GS1-128 simbologiji, GS1 DataBar proširenim verzijama i GS1 kompozitnoj simbologiji i treba biti funkcijski znak simbola 1 u GS1 DataMatrix simbologiji


Metričke** trgovinske mjere

Metričke** logističke mjere


(*) Ukazuje na poziciju decimalnog zareza

(**) Za numeričke logističke mjere pogledati GS1 Opšte specifikacije