GS1 Activate

Prijavite se


Obzirom da je aplikacija u proteklom periodu bila u testnoj fazi, na osnovu iskustava novih korisnika vršile su se potrebne dorade njenih funkcionalnosti. Zadovoljstvo nam je što sada ovu uslugu možemo ponuditi potpuno besplatno svim postojećim članicama GS1 Bosne i Hercegovine.
Kako biste počeli koristiti GS1 Activate već danas, molimo pošaljite prijavu popunjavanjem sljedećih podataka:

Prijava za GS1 Activate