Verifikacija bar kodova

Zašto je važno da je bar kod ispravan?
Koliko puta Vam se desilo da na kasi u prodavnici čekate dok radnica uporno pokušava otkucati i naplatiti artikal? Koliko puta ste zbog toga odustali od kupovine?

Razlog: neispravan ili nedovoljno kvalitetan bar kod.

Bar kod predstavlja ključ za dohvat informacija o proizvođaču, proizvodu, cijeni i dr. Zbog toga je izuzetno važna ispravnost, izrada i štampa bar koda. Ako je bar kod nepravilno kreiran, to može dovesti do problema u bazama podataka ili do problema u komunikaciji između poslovnih partnera.

Zbog toga je izuzetno važno da osim što kreiramo i postavimo bar kod na svoj proizvod, osiguramo da je taj bar kod ispravan i da se ispravno može očitati u različitim sistemima.


Kako provjeriti da li će bar kod uvijek biti ispravno očitan?

Verifikacija bar koda je postupak koji se obavlja pomoću elektronskog uređaja - verifikatora, kojim se ispituje da li je bar kod pravilno kreiran i štampan. Zadatak verifikacije je provjera parametara bar koda tj. usklađenost bar koda sa propisanim standardima za njegovu izradu. Neki od parametara su: pravilno izračunat kontrolni broj, boja bar koda, dimenzije bar koda, veličina lijeve i desne margine (mirne zone), kvalitet štampe, korektnost očitavanja, itd.

Najveća korist od verifikacije jeste sigurnost da će bar kod biti ispravno pročitan na svim mjestima gdje se proizvodi distribuiraju. Posebna je preporuka da se verifikacija bar koda provodi za sve proizvode koji su namijenjeni izvozu.


Ko vrši verifikaciju bar koda?

GS1 Bosne i Hercegovine je jedino ovlašteno mjesto za verificiranje bar koda. Pomoću verifikatora provjerava se kvalitet bar koda i daje detaljan izvještaj koji ukazuje šta je potrebno popraviti, dopuniti ili poboljšati, kako bi bar kod bio ispravan, kvalitetan i jednako dobro očitan na svakom mjestu u cijelom svijetu.Cijena usluge verifikacije bar koda?

Kako bi pomogli članicama u Bosni i Hercegovini da poboljšaju kvalitet bar kodova, koji je trenutno na izuzetno niskom nivou, GS1 Bosne i Hercegovine u sklopu projekta Verifikacija barkodova, nudi jedinstvenu priliku svim članicama da besplatno provjere kvalitet bar kodova za svojih prvih pet proizvoda.