Kratki izvještaj sa 12. online sjednice Skupštine Udruženja GS1 Bosne i Hercegovine


Zbog vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COV-19, te nepovoljne epidemiološke situacije za organizaciju bilo kakvih većih skupova u zatvorenom prostoru, 12. sjednica Skupštine Udruženja GS1 Bosne i Hercegovine održana je 18. oktobra 2020. godine online putem interaktivne aplikacije Zoom.


Na Skupštini su usvojeni sljedeći osnovni dokumenti:

  1. Izvještaj o aktivnostima Udruženja, te Izvještaj o finansijskom poslovanju i Revizorski izvještaj Udruženja za 2019. godinu
  2. “Plan rada za 2021. godinu“ i “Plan finansijskog poslovanja za 2021. godinu“

Također, usvojene su informacije:

  1. O aktivnostima Udruženja za period 01.01.-31.08.2020. godine, sa procjenom ostvarenja do kraja 2020. godine,
  2. O finansijskom poslovanju Udruženja za period 01.01.- 31.08.2020. godine, sa procjenom ostvarenja do kraja 2020. godine,
  3. O članstvu Udruženja.

Usvojena je odluka o produženju mandata počasnog člana Upravnog odbora za još jednu godinu, koliko traje i mandat trenutnog saziva Upravnog odbora.

Informacije o aktivnostima

U okviru Informacija o aktivnostima za period 01.01. – 31.08.2020. god., sa procjenom ostvarenja do kraja godine, prezentirane su do sada sprovedene aktivnosti u 2020. godini, uključujući redovne administrativne poslove, realizovane seminare/webinare i obuke za članice i zaposlenike i rad na stručnim projektima, uz napomenu da je način izvođenja pojedinih procesa prilagođen uslovima pandemije.

12. sjednici Skupštine prisustvovali su predstavnici 39 firmi članica GS1 Bosne i Hercegovine. Ovim putem zahvaljujemo svim predstavnicima kompanija koji su uzeli učešće u radu ovog organa Udruženja.