Dimenzije barkoda, mirna zona i štampa

Postoji više načina da se na nekoj jedinici primijeni barkod:

  • integrisanjem barkoda u dizajn pakovanja
  • on-line direktno štampanje na pakovanju
  • lijepljenjem prethodno odštampane naljepnice

Barkodovi se mogu štampati u raznim veličinama. Izbor veličine, pored okruženja za skeniranje, ovisi i o uslovima štampanja. Mali barkod se može koristiti ukoliko postoji dobar kvalitet štampe na kvalitetnoj podlozi. Nije moguće proizvoljno odabrati veličinu simbola, kako bi se barkod uklopio u prethodno određeni prostor na pakovanju.

Za svaku vrstu barkoda, veličina može varirati od minimalne do maksimalne. Kod direktnog štampanja, veličina se određuje nakon testa štampača.

Drugi faktor kojeg treba uzeti u razmatranje prilikom odlučivanja o veličini simbola barkoda je okruženje u kojem će se on skenirati. Simboli namijenjeni primjeni u maloprodaji mogu biti mali koliko to dozvoljava kvalitet štampe, dok barkodovi za skladišta trebaju biti dovoljno veliki da bi se mogli skenirati sa znatne udaljenosti, npr. kada se skeniranje vrši sa viljuškara.U sljedećoj tabeli prikazane su dimenzije GTIN - 13 i GTIN - 8 za različite veličine:


*X-dimenzija je širina najmanje linije ili praznine; svi ostali elementi su umnošci ove dimenzije.


Mirna zona predstavlja prazan prostor prije prve linije i nakon posljednje linije barkoda. Uloga mirne zone jeste osigurati da barkod skener ne očita informacije koje nisu dio barkoda, odnosno, prazan prostor govori barkod skeneru gdje barkod počinje i gdje završava. Unutar tog prostora skener ne prima nikakav signal, pa je to i razlog zašto se zove "mirna zona".


Barkodovi se mogu štampati u različitim bojama. Najbolja čitljivost postiže se kombinacijom crnih linija na bijeloj podlozi, ali su dopuštene i neke druge kombinacije. Općenito se uzima da su svijetle boje, uključujući crvenu i narandžastu, pogodne za podlogu i mirne zone. Tamne boje, uključujući crnu, tamnoplavu i tamnozelenu, prikladne su za linije. Složene boje nisu prikladne za štampanje barkodova.

Skeneri rade po principu mjerenja refleksije. Između tamnih i svijetlih međuprostora mora postojati dovoljan kontrast. Na linijama mora postojati dovoljna gustina boje da se ne stvaraju praznine. U skeniranju se koristi zrak crvene svjetlosti. Kontrast koji se čini zadovoljavajućim za ljudske oči, možda nije dovoljan za skenere.

Uslove štampanja treba provjeravati redovno tokom cjelokupnog štampanja, kako bi se osiguralo da nije došlo do pogoršanja štampe u odnosu na prvobitnu procjenu. Postoje razni načini ocjene kvalitete barkoda. GS1 Bosne i Hercegovine vas može posavjetovati po ovom pitanju.

Najbolji način ocjene kvaliteta štampe barkoda vrši se verifikacijom. Ovu uslugu imaju na raspolaganju sve članice udruženja besplatno za prvih 5 proizvoda. Više o verifikaciji >