GEPIR (Global Electronic Party Information Registry)


GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) je jedinstveni elektronski registar koji omogućava pretragu podataka o svim preduzećima - članicama svih GS1 nacionalnih organizacija.
Članice koriste jedinstveni globalni GS1 sistem identifikacije kako bi identifikovale svoje proizvode, fizičke lokacije, pošiljke. Jednostavnim upisivanjem barkod broja proizvoda u GEPIR, svako može odrediti vlasnika kontakt informacija tog barkoda. Broj fizičkih lokacija i pošiljki se također mogu koristiti za istu pretragu.

U GEPIR-u su evidentirani podaci o preko 1.5 milion kompanija iz 112 država u svijetu.


GEPIR daje odgovore na sljedeća pitanja

  • Ko je vlasnik robne oznake na proizvodu?
  • Gdje se nalazi proizvođač?
  • Koja je adresa proizvođača?
  • Kako kontaktirati tu kompaniju?