Izračunajte kontrolni broj

GTIN-8 se koristi za proizvode malih dimenzija za koje bi GTIN-13 bio prevelik. Koriste ga i maloprodajni subjekti za identifikaciju privatnih brendova koje prodaju samo u svojim trgovinama.

Prije odluke o korištenju GTIN-8, korisnik treba prvo razmotriti (obično zajedno sa štamparijom) sve moguće opcije korištenja GTIN-13 identifikacijskog broja. Ovo uključuje:

  • Da li se veličina simbola može smanjiti, tj. štampati sa manjim faktorom uvećanja, uzimajuci u obzir minimalne zahtjeve u pogledu kvaliteta štampe barkoda.
  • Da li se naljepnica može promijeniti (naljepnica označava ukupnu štampanu površinu, bez obzira da li se odvojeno lijepi) da bi se omogućila preporučena veličina standardnog EAN/UPC simbola.
  • Da li se može koristiti skraćeni simbol. Skraćeni simbol (simbol normalne dužine, ali skraćene visine) može se koristiti jedino ako ne postoji nikakva mogućnost štampanja simbola u punoj velicini. Skraćivanjem se gubi mogućnost skeniranja u svim smjerovima. Pretjerano skraćen simbol nije ni od kakve praktične koristi. Korisnicima koji razmatraju ovu opciju preporučuje se da konsultuju svoje kupce u pogledu postizanja prihvatljivog kompromisa.
GTIN-12 se koristi za proizvode u maloprodaji koji prolaze kroz uređaj na mjestu prodaje. Maloprodajni subjekti ga koriste i za kodiranje privatnih brendova koje prodaju samo u svojim trgovinama. Primarno se koristi na području Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
GTIN-13 se koristi za označavanje proizvoda koji se nalaze u maloprodaji ili generalnoj distribuciji širom svijeta. Maloprodajni subjekti ga također koriste za identifikaciju privatnih brendova koje prodaju samo u svojim trgovinama. Namijenjeni su za kodiranje proizvoda koji se očitavaju na mjestu naplate.

Ovo je najčešće korišteni barkod za označavanje proizvoda, i GS1 Bosne i Hercegovine ga najčešće izdaje svojim članicama.


GTIN-14 se koristi u više simbologija, kao što su: ITF-14, GS1-128, GS1 DataBAr i Data Matrix, kao i u EPC. GTIN-14 je format podataka koji se koristi u IT aplikacijama i online.

Komponente GTIN-14 uključuju:

  • Prvi broj s lijeve strane (indikator)
  • Dvanaest sljedećih cifara koje su sastavljene od GS1 Prefiksa kompanije i Reference jedinice koju dodjeljuje kompanija
  • Posljednju cifru (kontrolni broj)

GLN (Global Location Number - Globalni lokacijski broj) se koristi za identifikaciju lokacija (kompanije ili organizacije kao pravnog lica). GLN se također koriste za identifikaciju fizičkih lokacija.

Upotreba lokacijskih brojeva je preduslov za efikasnu elektronsku razmjenu podataka (EDI/EANCOM).


SSCC je broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju logističkih (transportnih i/ili skladišnih) jedinica.

Napomena: Logistička jedinica predstavlja jedinicu bilo kojeg sastava koja je formirana radi transporta i/ili skladištenja i kojom je potrebno upravljati u lancu snabdijevanja.

SSCC se može označiti kodom GS1-128. Skeniranjem SSCC-a, kojim je označena svaka logistička jedinica, omogućeno je praćenje fizičkog kretanja jedinice i ulazak u trag obezbjedenjem veze izmedu fizičkog kretanja jedinice i pridruženog informacionog toka. To također pruža mogućnost implementacije velikog niza primjena, poput sinhronizovanog skladištenja, usmjeravanja pošiljki, automatskog prijema, itd.

Primjer: kutija koja sadrži 12 suknji i 20 jakni različitih veličina i boja predstavlja logističku jedinicu, isto kao i paleta sa 40 sanduka od kojih svaki sadrži 12 limenki boje.


GSIN (Globalni identifikacijski broj pošiljke) se dodjeljuje od strane prodavača ili pošiljaoca robe za identifikaciju pošiljke koja sadrži jednu ili više logističkih jedinica namijenjenih da budu isporučene zajedno.