Pitanja i odgovori

 • Pitanje 1: Zašto je potrebno da se učlanim u GS1 Bosne i Hercegovine?
 • Pitanje 2: Šta je GS1 Sistem?
 • Pitanje 3: Šta je barkod broj?
 • Pitanje 4: Koliko barkod brojeva mogu dobiti i da li su oni moje vlasništvo?
 • Pitanje 5: Da li nam vi dajete i naljepnice sa slikom barkoda?
 • Pitanje 6: Koliko iznosi članarina i koliko vremena mi je potrebno da dobijem barkod brojeve?
 • Pitanje 7: Kao trgovina, da li smo obavezni da stavimo barkod brojeve na proizvode koje smo uvezli?

Pitanje 1: Zašto je potrebno da se učlanim u GS1 Bosne i Hercegovine?

Odgovor: GS1 Bosne i Hercegovine je jedina organizacija u Bosni i Hercegovini koja je ovlaštena da dodjeljuje GS1 barkodove. Ovi brojevi se koriste u svim sektorima privrede za označavanje proizvoda, usluga, otpremnih jedinica, kao i za označavanje lokacija i osnovnih sredstava.

Pitanje 2: Šta je GS1 Sistem?

Odgovor: GS1 Sistem globalnih standarda je skup standarda koji precizno identificiraju i razmjenjuju informacija o proizvodima, uslugama i lokacijama. Standardi obuhvataju brojeve za identifikaciju proizvoda, standarde za nositelje podataka (barkodovi, RFID tagovi), standarde za razmjenu elektronskih poruka i standarde za razmjenu podataka između poslovnih partnera (globalna sinhronizacija podataka).

Upotreba GS1 standarda omogućuje značajna unapređenja u poslovanju, smanjuje troškove “papirologije”, omogućuje kraće rokove narudžbe i isporuke, višestruko povećava pouzdanost i tačnost u radu, i omogućuje bolje upravljanje u cijelom lancu snabdijevanja. Kako svi poslovni partneri primjenjuju isti način komunikacije sa svim poslovnim partnerima u svijetu, možemo zaključiti da se svakodnevnim korištenjem GS1 standarda ostvaruju značajne uštede.

GS1 Sistem se sastoji od četiri komponente:

 • GS1 Identifikacijski Ključevi – globalni, jedinstveni brojevi za identifikaciju
 • GS1 Barkodovi – standardi za otvorene, globalne barkod simbole
 • GS1 EDI – standardi za otvorene, globalne elektronske poruke
 • GS1 GDSN – standardi za mrežu globalne sinhronizacije podataka

Pitanje 3: Šta je barkod broj?

Odgovor: Barkod brojevi su jedinstveni brojevi koji se mogu dodjeljivati proizvodima, logističkim jedinicama, lokacijama, i/ili osnovnim sredstvima. Svaka različita varijanta proizvoda (npr. boja, veličina, model, veličina pakovanja) zahtijeva svoj vlastiti jedinstveni broj.

GS1 Barkod brojevi su također poznati i kao GTIN-ovi, što je skraćenica za Global Trade Item Number (Globalni broj trgovinske jedinice). Primjena barkod brojeva donosi korist svim stranama koje su dio trgovinskog lanca, tako što se umanjuju troškovi, ostvaruju se uštede u vremenu, a povećana je tačnost i efikasnost upravljanja duž cijelog lanca snabdijevanja.

Pitanje 4: Koliko barkod brojeva mogu dobiti i da li su oni moje vlasništvo?

Odgovor: Ovisno od toga koliko vam je potrebno barkod brojeva, vi možete zatražiti interval od 10, 100, 1.000, 10.000 ili čak 100.000 brojeva. Vašim proizvodima sami dodjeljujete barkod brojeve.

Međunarodna organizacija GS1 je vlasnik GS1 Sistema. Sve dok koristite barkod brojeve u skladu sa ugovorom sa Udruženjem i redovno uplaćujete članarinu Udruženju, imate pravo na upotrebu GS1 sistema i barkod brojeva.

Pitanje 5: Da li nam vi dajete i naljepnice sa slikom barkoda?

Odgovor: Ne. Udruženje ne štampa slike barkoda, niti posjeduje opremu za štampanje barkoda, niti isporučuje barkod fajlove. Usluge štampanja barkodova će za vas uraditi firme koje su osposobljene za tu vrstu poslova.

Uloga Udruženja jeste da upravlja ovim standardima, i time vam omogući pristup savremenom poslovanju na evropskom i globalnom tržištu.

Pitanje 6: Koliko iznosi članarina i koliko vremena mi je potrebno da dobijem barkod brojeve?

Odgovor: GS1 barkod brojevi se dodjeljuju po osnovu ugovora sa korisnikom, na godišnjoj osnovi. Godišnja članarina se plaća na početku svake godine čime se potvrđuje važenje ugovora o korištenju barkod brojeva.

Iznos godišnje naknade zavisi od intervala barkod brojeva koji vam je rješenjem dodijeljen. U Uredu Udruženja svakodnevno se vrši administrativna obrada zahtjeva za dodjelu GS1 prefiksa preduzeća, tako da se rješenje o učlanjenju može dostaviti novoj članici u roku od 7 dana od prijema potpunog zahtjeva.

Pitanje 7: Kao trgovina, da li smo obavezni da stavimo barkod brojeve na proizvode koje smo uvezli?

Odgovor: Bez obzira na to ko je proizvođač određenog proizvoda, vlasnik robne marke je odgovoran za kodiranje proizvoda. Ipak, ako uvoznik ili trgovina, namjeravaju da prodaju proizvod tako što će ga prethodno prepakirati na drugačiji način (drugačija količina, težina, ambalaža, naziv trgovine, itd.) tada je potrebno postaviti novi barkod. U tom slučaju, uvoznik ili trgovina su odgovorni za postavljanje novog barkod broja na proizvodu.