Benefiti ostvareni članstvom

GS1 brojevi i barkodovi za jedinstvenu identifikaciju su najrasprostranjeniji na svijetu – koristi ih preko dva miliona članica u 150 zemalja.

Svrha GS1 Bosne i Hercegovine jeste da pomogne svojim članicama da na ispravan način koriste GS1 standarde i razvijaju svoje preduzeće, kako na lokalnom tako i međunarodnom nivou.

Kao članica GS1 Bosne i Hercegovine, imat ćete pristup telefonskoj podršci, internetskim uslugama i, a po potrebi obuku i profesionalne konsultantske usluge. S obzirom da smo neprofitna organizacija, sa našim članicama kontinuirano radimo na razvoju naših standarda – tako da mogu držati korak sa poslovnim i regulatornim okruženjem koje se stalno mijenja.

Prednosti članstva u GS1 Bosne i Hercegovine

Možemo vam pomoći da svoje proizvode plasirate na tržište brže i učinkovitije, tako što ćemo vam dati:

    Najmanji paket od 10 barkod brojeva;

    Internet usluge za pohranjivanje informacija o vašim proizvodima;

    Besplatnu telefonsku i internet podršku (u primjeni GS1 standarda) u vašem poslovanju;

    Sposobnost da kreirate druge bitne identifikacijske brojeve – za pakete, palete, lokacije i drugo.

Kao članica Udruženja, bit ćete u toku sa najnovijim dešavanjima u vašoj grani privrede i imat ćete priliku da unaprijedite svoje poslovanje – kroz umrežavanje i razmjenu znanja sa ekspertima iz vašeg sektora poslovanja.