Želite istupiti iz članstva?

Članici Udruženja prestaje status članstva na osnovu zahtjeva za istupanje iz Udruženja ili isključenjem članice iz Udruženja, u skladu sa postupkom propisanim Pravilima o članstvu.

Prava i obaveze članice kojoj je prestalo članstvo ostaju na snazi do isteka kalendarske godine u kojoj je podnesen zahtjev za istupanje, odnosno u kojoj je članica isključena.

Prestankom članstva po bilo kom osnovu članica je obavezna da izmiri članarinu i sve finansijske obaveze prema Udruženju , nastale za vrijeme trajanja članstva. Istovremeno članici:

  • prestaje pravo na povrat pristupne članarine i pravo raspolaganja na korištenje dodijeljenim GS1 brojevima,
  • prestaju sva prava koja je imala kao članica i obavezna je da prestane sa korištenjem dodijeljenih GS1 brojeva.

Posljedice prestanka članstva


Danom prestanka članstva u Udruženju, članici prestaju sva prava po osnovu članstva.

Danom prestanka članstva, isključena članica ne smije više koristiti dodijeljene GS1 bar kod brojeve, niti prodavati proizvode sa odštampanim barkod brojevima.