ODRŽANA 14. SJEDNICA SKUPŠTINE GS1 BOSNE I HERCEGOVINE

KRATKI IZVJEŠTAJ SA 14. SJEDNICA SKUPŠTINE GS1 BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je 11. oktobra 2022. godine održana 14. sjednica Skupštine GS1 Bosne i Hercegovine sa početkom u 13:00 sati u hotelu Malak Regency u Sarajevu.
Na Skupštini su usvojeni sljedeći osnovni dokumenti:

  • Izvještaj o aktivnostima Udruženja za 2021. godinu
  • Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2021. godinu i Revizorski izvještaj Udruženja za 2021. godinu
  • Odluka o usvajanju novog Cjenovnika
  • Plan rada Udruženja za 2023. godinu
  • Finansijski plan Udruženja za 2023. Godinu

Odluka o usvajanju novog Cjenovnika

Predsjednica Upravnog odbora g-đa Sanela Hadžajlić je učesnicima Skupštine obrazložila dokument “Analiza cijena” u kojem je prezentirano da se cijene GS1 Bosne i Hercegovine nisu mijenjale od 2012. godine. Prihodi udruženja su rasli 8%, a troškovi 43% od 2012. godine. Također je prezentiran i uticaj inflacije na troškove u toku 2022. godine, te je dat prijedlog o povećanju cijena godišnje članarine i naknada za GS1 barkodove na način da se cijene povećaju 10% u 2023. godini, minimalno 5% u 2024. godini, a maksimalno do visine inflacije potrošačkih cijena i minimalno 5% u 2024. godini, a maksimalno do visine inflacije potrošačkih cijena. Verifikaciju cjenovnika će vršiti Upravni odbor kao i korekciju Finansijskog plana. Učesnici Skupštine su jednoglasno usvojili odluku. Također, usvojene su informacije o:

  • Aktivnostima Udruženja za period 01.01.-31.05.2022. god. sa procjenom ostvarenja do kraja 2022. godine
  • Finansijskom poslovanju Udruženja za period 01.01. - 31.05.2022. godine, sa procjenom ostvarenja do kraja 2022. godine
  • Članstvu GS1 Bosne i Hercegovine

Informacije o aktivnostima

U okviru Informacija o aktivnostima za period 01.01. – 31.05.2022. god., sa procjenom ostvarenja do kraja godine, prezentirane su do sada sprovedene aktivnosti u 2022. godini, uključujući redovne administrativne poslove, realizovane seminare/webinare i obuke za članice i zaposlenike i rad na stručnim projektima koji su bili u fokusu ove informacije. 14. sjednici Skupštine prisustvovali su predstavnici 39 firmi članica GS1 Bosne i Hercegovine. Ovim putem zahvaljujemo svim predstavnicima kompanija koji su uzeli učešće u radu ovog organa Udruženja.