Seminar: Elektronska razmjena podataka u praksi


GS1 Seminar: Elektronska razmjena podataka donosi brojne prednosti proizvođačima, distributerima i trgovcima

Elektronska razmjena podataka (EDI) postoji već 30 godina. Zemlje Evropske unije, ali i zemlje okruženja već je uveliko koriste, što predstavlja podsticaj kompanijama iz BiH da i same krenu u ove procese. Mnoge kompanije koje su izvozno orjentirane odavno koriste elektronsku razmjenu podatka zbog poslovanja sa svojim kupcima. GS1 pruža standarde za identifikaciju, prikupljanje i dijeljenje informacija što je osnov za ispravnu i efikasnu elektronsku razmjenu podataka naglasila je moderatorica seminara Nevena Kravec-Stevanović.

Da bi elektronska razmjena podatka ispravno funkcionisala i da bi osigurala uštede potrebno je definisati koji dokumenti se razmjenjuju krenuvši od narudžbenice, otpremnice, prijemnice, potvrde prijema i na kraju računa. Vrlo bitni faktori bez kojih je nemoguće uspostaviti EDI su GS1 identifikatori i to GTIN (Global Trade Item Number) i GLN (Global Location Number), tačni i usklađeni matični podaci i standardi koji se koriste za kreiranje elektronskih poruka. EDI provideri su kompanije koje imaju zadatak da “prevedu” poruku od bilo kojeg pošiljaoca do bilo kojeg primaoca. I ono što je najvažnije sa uvođenjem EDI-ja ljudi neće ostati bez posla, nego će umjesto prekucavanja brojeva sa papira u računar raditi kontrole, usklađivanja i posboljšanja procesa. Upravo su ovo zaključci GS1 Seminara “ELEKTRONSKA RAZMJENA PODATAKA U PRAKSI” koji je u saradnji sa kompanijom “Yanoka” d.o.o. Sarajevo organizovan besplatno za članice GS1 Bosne i Hercegovine i na kojem je učestvovalo oko 100 predstavnika poslovne zajednice u BiH.

Seminar je otvorio direktor GS1 Bosne i Hercegovine g-din Adi Turković koji je istakao da ova organizacija radi na razvoju i implementaciji standarda u lancu snabdijevanja, a da se elektronska razmjena podataka ne može zamisliti bez upotrebe GS1 Standarda. “GS1 Bosne i Hercegovine treba biti mjesto gdje se proizvođači, distributeri i trgovci susreću i kreiraju BiH standarde koji će se koristiti u logistici i olakšati poslovanje svima u lancu snabdijevanja” , naglasio je g-din Turković.

Prvo predavanje je imao g-din Haris Potoruković, Viši stručni saradnik na tehničkim poslovima u GS1 Bosne i Hercegovine čiji fokus je bio „Uloga GS1 u digitalnom poslovanju“. Istakao je značaj GS1 identifikatora, skrenuo pažnju na proces “order tu cash” koji definiše korake, preduslove, standarde i dokumente koji se razmjenjuju između poslovnih partnera, te istakao da EDI može ostvariti 60%-80% ušteda u poslovanju.
“Standardi koji se koriste za EDI su GS1 XML i GS1 EANCOM”, istakao je g-din Poturković.

Primjenu EDI-ja u praksi na primjeru kompanije MERCATOR - S prezentirao je g-din Goran Gligorić, direktor za strateško planiranje i unapređenje procesa, koji ima dugogodišnje iskustvo u povezivanju dvije ključne fukcije u poslovanju finansija i IT-a. Kroz svoje predavanje istakao je značaj GS1 Standarda sa posebnim naglaskom na GLN, zatim važnost i značaj matičnih podataka koji se moraju definisati i razmijeniti sa poslovnim partnerima kao i uštede koje je MERCATOR – S ostvario, te povećanju efikasnosti rada svih zaposlenika i svih službi u kompaniji.
“EDI nam je osigurao smanjenje administracije, optimizovan proces slanja dokumenata, smanjili smo troškove razmjene dokumenata, osigurali brže procese u lancu snabdijevanja kao i održavanje matičnih podataka“ , istakao je g-din Gligorić kroz SWOT analizu.

Ko su i šta rade EDI provider-i? Da li su nam zaista potrebni? Kako nam mogu pomoći i šta je njihova uloga u elektronskoj razmjeni podataka predstavio je g-din Zoran Đurđević, direktor kompanije Kala consulting d.o.o. iz Srbije i kosultant u kompaniji Yanoka d.o.o. Sarajevo koja je bila i generalni sponzor današnjeg događaja.
„Uloga EDI providera je da osigura transformaciju, validaciju, vremenski žig, sigurnu podjelu dokumenata i eArhivu“, objasnio je g-din Đurđević „Kroz analizu koju smo pravili u jednoj kompaniji utvrdili smo da je za obradu 3.000 računa potrebno 6 radnika i 22 radna dana mjesečno, a da se kroz EDI to rješava sa 1 čovjekom i 45% njegovor radnog vremena, pa se lako da zaključiti kolika se efikasnost i profitabilnost postiže ovim procesom“ , zaključio je g-din Đurđević svoje izlaganje

Na seminaru koji je trajao dva sata, posljednje predavanje održala je g-đa Indira Prajzler, šef računovodstva u kompaniji Penny Plus i Penny marketi. G-đa Prajzler je fokus stavila na benefite koje računovodstvo ima od EDI-ja, te je razbila bojaznost da će EDI dovesti do gubitka posla. Kroz pilot projekat koji je Penny plus u saradnji sa GS1 realizovao sa kompanijom BH Telecom istakla je:
“Informacije se prenose u stvarnom vremenu, čime se ubrzava obrada, povećava tačnost i smanjuje uticaj ljudskog faktora na nastanak greške, a mi računovođe umjesto da prekucavamo brojeve sa papira u računar dobivamo više vremena za kontrolu, praćenje zakonskih regulative i postajemo efikasniji i ažurniji”.

Seminar je zaključen sa pozivom kompanijama da se uključe u pilot projekte EDI-ja u saradnji sa GS1 Bosne i Hercegovine i da na vlastitom primjeru testiraju u kojoj mjeri i kako mogu ostvariti uštede.

O GS1 BOSNE I HERCEGOVINE

GS1 je neutralna, neprofitna, međunarodna organizacija koja razvija globalne standarde i rješenja za poboljšanje efikasnosti i vidljivosti lanaca nabavke u svim industrijama. Angažuje globalnu zajednicu trgovinskih partnera, industrijskih organizacija i dobavljača tehnologije da razumiju njihove poslovne potrebe i razvijaju globalne standarde kao odgovor na te potrebe. GS1 pokreće blizu dva miliona korisničkih organizacija, u preko 20 industrija uključujući maloprodaju i robu široke potrošnje, zdravstvo, transport i logistiku i još mnogo toga. Danas je GS1 sistem standarda najrašireniji sistem standarda za lanac snabdevanja u svetu. GS1 ima lokalne organizacije članice u preko 116 zemalja, a sjedište mu je u Briselu. GS1 Bosne i Hercegovine je jedna od 116 organizacija u svijetu, a naše članstvo čini preko 1.800 kompanija iz Bosne i Hercegovine.