PRIMJENA Globalnog lokacijskog broja (GLN) u sklopu uvođenja IFS Standarda na primjeru kompanije Vispak u Bosni i Hercegovini


Sarajevo, Juli 2021.
U 2021. Godini Vispak d.d. Visoko uveo je IFS standard . Certifikaciju je 25. juna ove godine provela jedna od vodećih certifikacijskih i inspekcijskih kuća u regiji, TÜV NORD ADRIATIC.

IFS standardi su jedinstveni standardi za hranu, proizvode i usluge. Ovi, najviši standardi hrane, zasnivaju se na principu sljedivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika „isprati“ ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i distribucije.

Kompanija Vispak od 1972. godine proizvodi domaće proizvode od najkvalitetnijih sirovina. Kontinuirano unapređenje poslovanja, sa preko 150 radnika koliko kompanija danas broji, rezultiralo je usvajanjem najzahtjevnijeg međunarodnog standarda kvaliteta i sigurnosti u prehrambenoj industriji.

IFS Food verzije 7 uvela je Globalni lokacijski broj (skraćeno GLN) kao mandatoran element certifikacije, a od 1. jula 2021. nova verzija će biti obavezna za sve koji koriste IFS Standarde.

Uvođenjem IFS standarda kompanija Vispak je trebala osigurati i GLN. Globalni lokacijski broj je poput otiska prsta u nacionalnim i međunarodnim poslovnim transakcijama. Pomoću GLN-a mogu se jasno prepoznati kompanije i dijelovi kompanija, poput proizvodnih mjesta ili skladišta. GLN se sastoji od broja koji sadrži 13 cifara i ključ je za dohvat podataka o kompaniji koji se čuvaju u međunarodnom registru podataka GEPIR.

U okviru IFS certifikata, GLN identificira lokaciju za koju se traži certifikat. Budući da se GLN može dodijeliti samo jednoj lokaciji, potreban vam je najmanje jedan zasebni GLN za dobivnje certifikata. GLN je kako je prethodno i naglašeno mandatoran, a njegova uloga je da pojednostavi komunikaciju između dobavljača i trgovaca i dodatno optimizira sigurnost i provjerljivost IFS certifikata. GLN je za kompaniju Vispak dodatni benefit pomoću kojeg svojim poslovnim partnerima možete dokazati autentičnost certifikata i usklađenost s najvišim standardima.GS1 Bosne i Hercegovine je, kao jedino ovlašteno tijelo u Bosni i Hercegovini za izdavanje GLN broja, kompaniji Vispak izdala potvrdu o GLN-u za njihovu lokaciju, te osigurala automatski unos u GS1 bazu podataka GEPIR.

IFS certificiranjem brandovi, Zlatna Džezva, Vispak supe, čajevi, Choco club čokolade, i drugi Vispak proizvodi, stiču maksimalno povjerenje potrošača i učvršćuju svoje pozicije kako na domaćem tržištu, tako i na 27 izvoznih tržišta u svijetu, te na policama vodećih prodajnih lanaca poput: Lidl Slovenija, Edeka Njemačka, Walmart USA , i sl. Ovim certifikatom koji je često uslov koji postavljaju inozemni kupci otvara se potencijal za sticanjem novih izvoznih tržišta.

“Usvajanjem 287 zahtjeva IFS standarda u sektoru proizvodnje hrane, kompanija VISPAK d.d., članica AS Holdinga, je samo još jednom potvrdila svoju viziju i politiku poslovanja. Politika sistema upravljanja kvalitetom i zdravstvenom sigurnošću hrane, je sastavni dio strateške politike AS Holdinga, a poštivanje iste, opredijeljenost i obaveza svih uposlenika. Mi smo dio svjetske porodice proizvođača hrane, konstantno promoviramo ciljeve Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI), prije svega svojom prisutnošću kod potrošača, na BH, EU i tržištima šire regije.”, izjavila je prof. dr. Amela Semić iz Direkcije za osiguranje kvaliteta i standardizaciju AS Holdinga.