Počelo je na plaži...

Naša historija je slijedila brzu evoluciju savremene globalne ekonomije.

Sve je počelo na jednoj plaži u Floridi, kada je Norman Joseph Woodland u pijesku nacrtao prvi barkod na svijetu. A ovaj prvi barkod je sve promijenio. Od prvog barkoda na omotu žvakaće gume do naprednih identifikacijskih standarda koji povećavaju efikasnost maloprodaje, prehrambenih usluga, zdravstvene zaštite i Internet trgovina današnjice.

To je priča koja svjedoči o izvanrednim inovacijama koje se mogu postići kada predvodnici u privredi rade zajedno. Zahvaljujući novim tehnologijama i programima, utjecaj GS1 standarda će se i dalje osjećati na razne načine u raznolikim sektorima.35 godina od početka upotrebe barkoda u Bosni i Hercegovini...


1977

Evropska Asocijacija za Numerisanje Artikala (EAN International) je kao neprofitna organizacija osnovana u Belgiji, sa sjedištem u Briselu. Osnivači su bili 12 organizacija – članica iz evropskih država. Zajednički su pokrenuli EAN sistem identifikacije sa ciljem unapređenja efikasnosti poslovanja u lancu snabdijevanja.

1981

Veliki privredni sistemi tadašnje SFRJ pokrenuli su inicijativu za učlanjenje u EAN. Osnovana je Jugoslovenska Asocijacija za Numerisanje Artikala – JANA. Prva članica asocijacije, sa brojem 1, je bila „UPI“ iz Sarajeva.

1982

JANA je primljena u članstvo EAN International kao njena 17. članica i dodjenjen joj je prefiks 860.

1992

Raspadom SFRJ u novonastalim državama formirane su nacionalne EAN organizacije i to u: Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji.

1995

Iako još i tada u teškim ratnim uslovima Bosna i Hercegovina pristupa u EAN International. Te godine se osniva Udruženje EAN–BiH koje će u narednom periodu djelovati pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Osnivači su bili 30 preduzeća iz Bosne i Hercegovine. Osnivačka sjednica je održana 14. januara 1995. godine. EAN–BiH na Generalnoj Skupštini EAN International u Rejkjaviku, Island, 26. maja 1995. godine, postaje punopravna članica, kada joj je dodijeljen prefiks 387. Osnivačke aktivnosti i registraciju u članstvu EAN International vodila je Seadeta Cerić, koja je bila i prvi sekretar Udruženja EAN-BIH (1995-1998). Tadašnji predsjednik EAN–BiH bio je Tadej Mateljan, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

1998

Zbog odlaska na novu poslovnu funkciju gospođa Cerić napušta EAN-BiH i poziciju Sekretara Udruženja. Tadašnje organe upravljanja činila je Skupština Udruženja koju predstavljaju svi članovi Udruženja, te 10 članova Upravnog odbora. Te godine Udruženje je imalo 127 članica.

1998-2003

U ovom periodu broj članica se povećao na 1.070 zbog početka rasta privrede nakon prestanka ratnih dejstava i sve veće potrebe za upotrebom barkod brojeva za identifikaciju proizvoda.

2004

EAN-BiH ima već blizu 1.650 članica, i prvi put se objavljuju barkod brojevi u GEPIR-u. GEPIR je međunarodni registar svih barkodova koji se koriste u svijetu. Samo barkodovi objavljeni u ovom registru su validni.

2005

Usvojeno je novo ime za jedinstvenu globalnu organizaciju GS1 (Global Standards One) koja je nastala spajanjem EAN International (koja je imala članice iz Evrope, Azije, Australije i dr.) i UCC (koja je imala članice iz Južne i Sjeverne Amerike i Kanade). U istoj godini EAN–BiH mijenja svoje ime u GS1 BiH.

2006

Prvi put u Bosni i Hercegovini GS1 BiH pokreće pilot projekat na polju sljedivosti ribe sa firmom Norfish d.o.o. Mostar i Tropic Ribarstvo d.o.o. Banja Luka uz IT podršku kompanije Đikić d.o.o. Sarajevo. Nakon uspješno implementiranog pilot projekta održan je niz prezentacija o prednostima implementacije sljedivosti pomoću GS1 sistema standarda.

2007-2008

Pokrenute su aktivnosti na izdvajanju Udruženja GS1 iz Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u skladu sa Statutom Međunarodne organizacije GS1, koji propisuje da svaka GS1 nacionalna organizacija mora biti samostalno pravno lice. Osnivačka Skupština novog Udruženja GS1 je održana 10. novembra 2008. godine. Osnivači su bili 36 privrednih subjekata iz Bosne i Hercegovine.

2009

Upisom u Registar udruženja Bosne i Hercegovine, na osnovu Rješenja Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje GS1 stiče pravni subjektivitet kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija kojom upravljaju njene članice. Udruženje GS1 dobiva licencu za upravljanje Sistemom standarda GS1 za Bosnu i Hercegovinu od Međunarodne organizacije GS1 AISBL, Brisel, Belgija.

2010

Na sve veći broj zahtjeva članica Udruženja GS1, prvi put se u Bosni i Hercegovini održava i besplatan seminar za sve članice Udruženja sa temom "Transport i logistika". Seminaru je prisustvovalo preko 100 učesnika iz svih privrednih grana u Bosni i Hercegovini. Predavači su bili eksperti iz GS1 Hrvatske, Damir Šegović, i GS1 Slovenije, Branko Šafarič.

2011

Udruženje GS1 iz Bosne i Hercegovine postaje i članica GS1 Evrope čime dobiva dodatne mogućnosti, da se zajedno sa ostalim GS1 organizacijama u Evropi uključuje u zajedničke projekte, čiji je cilj olakšati poslovanje svim privrednim subjektima širom Evrope upotrebom GS1 standarda.

2012

Udruženje GS1 započinje rad i u GS1 Evrope pod nazivom "GS1 Logger – provjera validnosti GS1 barkod brojeva". Zahvaljujući ovom projektu GS1 u Bosni i Hercegovini je uspješno riješila veliki broj nevalidnih GS1 prefiksa, a istovremeno Udruženje bilježi zapažene rezultate i poboljšava i kvalitet matičnih podataka o proizvodima u Bosni i Hercegovini.

2013

Udruženje GS1 se uključuje u zajedničku aktivnost Međunarodne organizacije GS1 na obilježavanju 40 godina od početka upotrebe GS1 barkoda u svijetu.

2014

Zbog prepoznatog kvalitenog razvoja i rada Udruženju GS1 je ukazano povjerenje da bude organizator i Međunarodnog seminara pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije GS1. Seminar je održan u maju 2014. godine, a tema seminara je bila Primjena GS1 standarda u kodiranju i sljedivosti svježe hrane - "Fresh Foods Deployment".
Udruženje GS1 broji preko 1.200 članica - poslovnih subjekata iz Bosne i Hercegovine.

2016

Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u junu 2016. godine Udruženju je odobrena upotreba naziva Bosna i Hercegovina i novi naziv je GS1 Bosne i Hercegovine.
Već krajem 2016. godine GS1 Bosne i Hercegovine broji preko 1.500 firmi članica iz Bosne i Hercegovine, koje već pored barkoda imaju i brojne zahtjeve za širu upotrebu ostalih GS1 standarda.