Upravni odbor GS1 Bosne i Hercegovine

Poziv članicama GS1 Bosne i Hercegovine za prijavu kandidata za izbor u Upravne organe GS1 Bosne i Hercegovine

Sanela Hadžajlić - Predsjednica Udruženja

Naziv kompanije BIMAL d.d. Brčko
Funkcija u kompaniji Menadžer agroindustrijskog kompleksa i opštih poslova

Divna Kordić - Potpredsjednica Udruženja

Naziv kompanije LEDO d.o.o. Čitluk
Funkcija u kompaniji Voditelj marketinga

Dario Nikolić - Potpredsjednik Udruženja

Naziv kompanije Bingo d.o.o. Tuzla
Funkcija u kompaniji Direktor IT sektora

Sandra Bučan, član

Naziv kompanije MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
Funkcija u kompaniji Stručni saradnik razvoja proizvoda i ambalaže

Almedin Kadrić, član

Naziv kompanije PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
Funkcija u kompaniji Direktor

Ahmet Žalić, član

Naziv kompanije SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Funkcija u kompaniji Voditelj kvalitete i razvoja

Zaim Operta, član

Naziv kompanije SEFO d.o.o. Ilidža
Funkcija u kompaniji Direktor prodaje

Amir Pizović, član

Naziv kompanije Hoše komerc d.o.o. Sarajevo
Funkcija u kompaniji Direktor

Tea Kolar, član

Naziv kompanije PLANET d.o.o. Posušje
Funkcija u kompaniji Direktor prodaje

Mirko Kovačević, član

Naziv kompanije TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
Funkcija u kompaniji Šef pravne službe

Amela Semić, član

Naziv kompanije AS HOLDING d.o.o., članica AS GROUP Tešanj
Funkcija u kompaniji Direktor Direkcije za osiguranje kvaliteta i standardizaciju AS HOLDING/ Interna kontrola procesa/ Menadžer integriranog sistema upravljanja AS GROUP

Kristina Ćosić, član

Naziv kompanije dm drogeriemarkt d.o.o. Sarajevo
Funkcija u kompaniji Voditelj resora Logistika i prodajne regije

Ante Brkić, član

Naziv kompanije Violeta d.o.o.
Funkcija u kompaniji Voditelj odjela informatike