GS1 Print

Besplatno online rješenje za kreiranje GS1 logističkih naljepnica za standardizirane homogene trgovinske jedinice, korištenjem SSCC-a i GS1-128 barkoda.

Kompanije sve više od svojih trgovinskih partnera zahtijevaju da koriste GS1 logističku naljepnicu (SSCC, GS1-128) kako bi identificirali proizvod dok se kreće kroz lanac snabdijevanja. Rješenje „GS1 Print“ omogućava korisnicima da brzo i lako kreiraju logističku naljepnicu, tako da trgovinski partneri mogu pratiti i pronalaziti proizvode kroz čitav lanac snabdijevanja.

GS1 Print je razvijena za mala i mikro poduzeća, a dizajnirana je za jednostavno korištenje bez grešaka. Namjerno je napravljena bez konekcije na internu bazu podataka.Opis proizvoda

 • Pristup preko web pretraživača
 • Naljepnice u A5 i A4 formatu
 • Arhiviranje kreiranih logističkih naljepnica
 • Uključite logotip vaše kompanije
 • Upravljanje dodjelom jedinstvenog SSCC-a
 • Dvije naljepnice po logističkoj jedinici

Mogući elementi

 • SSCC, AI(00)
 • GTIN trgovinske jedinice (zbirno pakovanje) ili GTIN logističke jedinice, AI(02) ili AI(01)
 • Broj trgovinskih jedinica, AI(37)
 • Broj šarže/partije (opcionalan), AI(10)
 • Datum (opcionalan), AI(11), AI(13)-(17)