Kontakt


GS1 Bosne i Hercegovine
Kemala Kapetanovića 45
71000 Sarajevo

T: +387 (0)33 25 86 45
E: info@gs1bih.org