Kako dobiti dodatnu kategoriju GS1 brojeva?

Ukoliko se u vašem poslovanju pojavila potreba za dodatnim GS1 identifikatorima, molimo vas da popunite Aplikaciju za dodatnu kategoriju GS1 brojeva, u kojoj ćete navesti koju vrstu i kategoriju dodatnog GS1 identifikatora trebate.
Po prijemu vašeg zahtjeva, u najkraćem roku ćemo vam dostaviti pisanu uputu sa administrativnim i financijskim uvjetima dodjele dodatnog GS1 identifikatora.

Aplikacija za dodatnu kategoriju GS1 brojeva