Arhiva novosti iz GS1 Bosne i Hercegovine

Održan seminar "GS1 Rješenja unapređuju poslovne procese"

U skladu sa već ustaljenom praksom u radu, GS1 Bosne i Hercegovine je i ove godine organizovalo redovni seminar za članice, u sklopu održavanja Skupštine Udruženja. Seminar pod nazivom "GS1 Rješenja unapređuju poslovne procese" je održan 08. oktobra 2013. godine.

Cilj seminara je bio upoznati učesnike o globalnom sistemu standarda GS1 koji je namijenjen za tačnu identifikaciju i prenos informacija o proizvodima, uslugama i lokacijama. Seminaru je prisustvovalo više od 50 predstavnika preduzeća – članica iz cijele Bosne i Hercegovine.

Gostujući predavač ove godine je bio gospodin Bakir Zaćiragić, direktor članice Udruženja, COMP-IT d.o.o. Sarajevo koji je predstavio učesnicima softversko rješenje za sistem sljedivosti u upravljanju skladištima.