Arhiva novosti iz GS1 Bosne i Hercegovine

Održan seminar „Povećajte produktivnost i tačnost u skladištu i transportu kroz upotrebu GS1 standarda“

U okviru svojih stalnih aktivnosti, GS1 Bosne i Hercegovine organizovalo je za svoje članice i sve zainteresirane koji su željeli više saznati o upotrebi GS1 standarda, stručni seminar u Sarajevu, 11. oktobra 2016. godine.


Seminaru su pristustvovali predstavnici iz preko 60 kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine. Učesnike seminara je pozdravila direktorica Udruženja Saliha Osmanagić, zahvalila se svim učesnicima na izdvojenom vremenu i poželjela uspješan rad u nastavku seminara. Predavači na seminaru su bili: Nevena Kravec-Stevanović, Savjetnik za finansijsko-računovodstvene i opšte poslove i Adi Turković, Savjetnik - konsultant na tehničkim poslovima u Udruženju.


Na stručnom seminaru učesnicima su predstavljene dvije teme i to:

  • Interaktivna aplikacija za edukaciju, koju su u suradnji sa ostalim GS1 organizacijama u svijetu preveli na naš jezik i prilagodili zaposlenici Udruženja. Aplikacija na zanimljiv i interaktivan način upoznaje sve učesnike u lancu snabdijevanja gdje i u kojim tačkama se mogu primjeniti GS1 standardi i na koji način.

    Više o aplikaciji možete vidjeti na stranici: http://discover.gs1.org/cpg/languages/

  • Povećanje produktivnosti i tačnosti u skladištu i transportu kroz upotrebu GS1 standarda. U okviru ove teme su obrađene: mogućnosti kako GS1 Standardi mogu unaprijediti skladišno poslovanje i kako mogu povećati efikasnost kod prijema i isporuke robe, GS1 logističke naljepnice-kreiranje i njihova uloga u praćenju i slijeđenju cijelim lancem snabdijevanja, greške prilikom kreiranja logističkih naljepnica, te aplikacija GS1 „Print“ koja je za sve članice Udruženja besplatna i jednostavna za korištenje, a njen osnovni cilj je pomoći kompanijama u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju ovih zahtjeva prema poslovnim partnerima u inostranstvu i ovdje.

    Više o aplikaciji GS1 „Print“ možete vidjeti na web stranici: http://gs1print.gs1.at

Slike sa seminara možete pogledati na Facebook stranici GS1 Bosne i Hercegovine: Link