Arhiva novosti iz GS1 Bosne i Hercegovine

Održana Sedma sjednica Skupštine GS1 Bosne i Hercegovine

U Sarajevu je 08. oktobra 2015. godine održana Sedma sjednica Skupštine Udruženja. Na Skupštini su usvojeni osnovni dokumenti:

 1. Izvještaj o radu za 2014. godinu, Finansijski i Revizorski izvještaji za 2014. godinu
 2. Plan aktivnosti Udruženja za period: 2016.-2018. godina, Finansijski plan za period: 2016-2017. godine,
 3. Odluka o izboru revizora za 2015. i 2016. godinu.

Na sjednici su prezentirane i informacije o radu i finansijskom poslovanju Udruženja u 2015. godini, sa procjenom ostvarenja do kraja godine. Skupština je donijela odluku o imenovanju članova Upravnog odbora za novi mandatni period:

 1. Predsjednik: mr. Amina Hadžić, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo;
 2. Podpredsjednici: Dario Nikolić, BINGO d.o.o. Tuzla i Sanela Hadžajlić, STUDEN AGRANA d.o.o. Brčko.

Članovi Upravnog odbora:

 1. Dijana Medić, ADRIA MM d.o.o. Banja Luka,
 2. Mirko Kovačević, TROPIK MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka,
 3. Emina Mušinović, dm drogeriemarkt d.o.o. Sarajevo,
 4. Faruk Čehić, KONZUM d.o.o. Sarajevo,
 5. Divna Kordić, LEDO d.o.o. Čitluk,
 6. Zaim Operta, Sefo d.o.o. Sarajevo,
 7. Amir Pizović, HOŠE KOMERC d.o.o. Sarajevo,
 8. Tea Kolar, DARA d.o.o. Posušje,
 9. Ahmet Žalić, SANITEKS d.d. Velika Kladuša,
 10. Milinko Banović, SPRIND d.d. Sarajevo.

Počasni član Upravnog odbora je gospođa Zdenka Konda, direktorica GS1 Slovenije.

U ime Međunarodne organizacije GS1 AISBL prisutne na Skupštini je pozdravila gospođa Zdenka Konda, koja je potvrdila spremnost Međunarodne organizacije GS1 da nastavi pružati stručnu i tehničku pomoć 'mladoj' organizaciji GS1 Bosne i Hercegovine. Uputila je čestitke GS1 Bosne i Hercegovine za izuzetno dobre ostvarene rezultate u dosadašnjem radu i poželjela uspješan nastavak rada u narednom periodu. Prema ocjeni učesnika Skupštine, postignuti rezultati u 2014. g odini su izuzetno uspješni u svakom pojedinom segmentu poslovanja.