Arhiva novosti iz GS1 Bosne i Hercegovine

Održana Šesta sjednica Skupštine GS1 Bosne i Hercegovine

U Sarajevu je 08. oktobra 2014. godine održana Šesta redovna sjednica Skupštine GS1 Bosne i Hercegovine. Na Skupštini su prezentirani i usvojeni osnovni dokumenti: Izvještaj o radu za 2013. godinu; Finansijski izvještaj i Revizorski izvještaj za 2013. godinu; Odluke o zaštitnom znaku i pečatu Udruženja, kao i Statut Udruženja, te Odluka o isključenim članicama Udruženja.

Na sjednici su prezentirane i informacije o radu i finansijskom poslovanju u 2014. godini, sa procjenom ostvarenja do kraja godine. Sjednica Skupštine je potvrdila izuzetno dobre rezultate koje je Udruženje ostvarilo u proteklom periodu, a posebno je izraženo zadovoljstvo zbog pravomoćnih sudskih odluka, kojima su Sud Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao i Sud u Briselu, Belgija, odbacili kao neosnovane sve tužbe koje je Vanjskotrgovinska komora BiH podnijela tim sudovima u proteklih nekoliko godina. Donošenjem ovih sudskih odluka, uklonjene su sve preostale smetnje za neometani budući rad i razvoj Udruženja i za uspješniju primjenu GS1 standarda u Bosni i Hercegovini.

Prvi korak u tom pravcu je učinjen već 21.07.2014. godine kada je potpisan i Protokol o saradnji između Vanjskotrgovinske komore BiH i GS1 Bosne i Hercegovine, i nakon kojeg je Vanjskotrgovinska komora BiH izvršila predaju kompletne raspoložive dokumentacije i ostalih podataka o bh. firmama kojima su u toku proteklih šest godina dodjeljivani barkodovi od strane VTKBiH.