Arhiva novosti iz GS1 Bosne i Hercegovine

Sud u Briselu odlacio tužbu VTKBiH

Sud u Briselu, Belgija, je donio odluku 11. februara 2014. godine, kojom se odbacuje tužba Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTKBiH), a kojom je traženo da (staro) Udruženje "GS1-BiH" koje je imalo ured na adresi VTKBiH, treba biti priznato kao legitimna GS1 organizacija za Bosnu i Hercegovinu.

Sud je odbacio tužbu VTKBiH, u kojoj se navodi da (staro) Udruženje „GS1-BiH“ nije u skladu sa zakonom raspušteno 10.novembra 2008. godine, i da ono nastavlja sa radom. VTKBiH je odbila da prizna postojeću i legitimnu GS1 organizaciju „GS1-Udruženje za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima“ koje je osnovano nakon što je raspušteno (staro) Udruženje, pa i pored činjenice da je novo Udruženje GS1 priznato kako od strane Međunarodne organizacije GS1, tako i od strane svih državnih organa u Bosni i Hercegovini.

Odlukom suda u Briselu potvrđuje se status „GS1-Udruženja za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima“, Mehmeda Spahe 24, Sarajevo, kao jedinog legitimnog predstavnika Međunarodne organizacije GS1 u Bosni i Hercegovini.

O Međunarodnoj organizaciji GS1

Međunarodna organizacija GS1 je neutralna, neprofitna, globalna organizacija, koja razvija i održava globalne standarde kojima se unapređuje efikasnost, sigurnost i vidljivost u lancima snabdijevanja u brojnim sektorima.

GS1 ima organizacije-članice u preko 110 država, a koje sarađuju sa domaćim proizvođačima, trgovinama, provajderima tehnologije i sa državnim organima, sa ciljem boljeg razumijevanja i pružanja podrške u rješavanju poslovnih potreba, a u skladu sa utvrđenim GS1 Globalnim standardima i rješenjima za lance snabdijevanja.

GS1 aisbl
326 Avenue Louise
1050 Brussels – Belgium
contactus@gs1.org
www.gs1.org

SUD BOSNE I HERCEGOVINE je u januaru 2012. godine pokrenuo upravni postupak, po žalbi Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (na potvrđenu registraciju Udruženja GS1, kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, od 02.12.2011. godine).
Presuda Suda  Bosne i Hercegovine, dana 18.aprila, 2013. godine, po žalbi broj S1 3 U 008858 12 Uvp, od 07. februara 2013. godine: odbijen je kao neosnovan  zahtjev Vanjskotrgovinske komore BiH;

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE: Vanjskotrgovinska komora BiH je podnijela apelaciju  Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 20.06.2013. godine, protiv presude Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 U 008858 12 U od 07.februara 2013. godine.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 23.12.2013. godine, odbacio kao nedopuštenu apelaciju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.