Arhiva novosti iz GS1 Bosne i Hercegovine

Zaključci sa 3. GS1 Konferencije “Digitalna transformacija poslovanja i uloga GS1 standarda”

U Sarajevu je 30.05.2018. godine održana 3. GS1 Konferencija na temu: “Digitalna transformacija poslovanja i uloga GS1 standarda“, u organizaciji Udruženja GS1 Bosne i Hercegovine.


Učesnici 3. GS1 Konferencije imali su priliku saznati koji su to svjetski projekti aktuelni u upravljanju lancima snabdijevanja, te se informisati o savremenim tehnološkim rješenjima u oblasti standardizacije i automatizacije poslovnih procesa korištenjem GS1 standarda, čime se efikasno doprinosi razvoju poslovanja.


Digitalna transformacija, nazivana i četvrtom industrijskom revolucijom, predstavlja korištenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja, što rezultira kompletnom transformacijom modela poslovanja i generisanjem novih tokova prihoda. Prema rezultatima istraživanja, čak 84% kompanija u svijetu vjeruje da je digitalna transformacija važna ili izuzetno važna za njihov opstanak u narednih pet godina.


Direktorica Udruženja GS1 Bosne i Hercegovine, Amina Hadžić, istakla je značaj organizacije ovakvih dešavanja i okupljanja privrednika na jednom mjestu. “Naša uloga je da budemo pouzdan partner lokalnoj privredi, jer smo dugoročno posvećeni tržištu Bosne i Hercegovine i njegovom osnaživanju. Samo kroz praćenje naprednih rješenja koja se primjenjuju u različitim poslovnim procesima, bosanskohercegovačke firme mogu prilagoditi svoje poslovanje modernim tehnologijama i razvijati se u skladu sa regionalnim i svjetskim trendovima“ , navela je Hadžićeva, te podsjetila da Udruženje osim ovog događaja, tokom godine priprema i realizuje i druge seminare edukativnog tipa, namijenjene korisnicima GS1 standarda u Bosni i Hercegovini, ali i drugim zainteresovanim subjektima.
Konferencija je i ove godine okupila oko 80 učesnika, predstavnika firmi sa područja čitave Bosne i Hercegovine, iz različitih sektora privrede. Indira Mujkanović (Paradox d.o.o.), jedna od učesnica, istakla je kako joj se ovogodišnji izbor teme GS1 konferencije prvenstveno dopao jer je digitalna transformacija nezaobilazna sastavnica zahtjeva modernog tržišta, te proces koji svakako predstavlja veliku priliku za povećanje konkurentnosti domaće privrede. “Kroz cjelokupan program, predavači su se fokusirali na edukaciju privrednika, te su nam putem niza konkretnih primjera implementacije digitalizacije u kompanijama, približili najnovije svjetske trendove u savremenom poslovanju.“ , dodala je Mujkanovićeva.

Jasmin Marić (OLX.ba – Pik d.o.o.), jedan od predavača, poručio je: “Drago mi je što sve više konferencija u fokus uzima temu digitalizacije, obzirom da je to oblast u kojoj mi i kao država i regija imamo još izrazito nezasićeno tržište. Vrlo je bitno prepoznavanje značaja ovakve međusobne interakcije i susreta, jer jedino zajedno možemo uticati na to da se i kroz standarde i kroz neke nove trendove, brže razvijamo kao lokalna zajednica.“

Fokus konferencije bio je na sljedećim temama: inovativni pristup istraživanju maloprodajnog tržišta na primjeru GS1 Švicarske, budućnost maloprodajnog tržišta u svijetu i stanje na tržištu Bosne i Hercegovine, uloga GS1 standarda u eCommerce-u, unaprijeđenje logističkih procesa i razvoj barkod opreme te najnoviji trendovi kao što su Internet of Things (IoT), Blockchain tehnologija i dr.

Neke od ključnih poruka i zaključaka 3. GS1 konferencije su sljedeće.

Adi Turković (GS1 Bosne i Hercegovine) istakao je da ulaganja u IT ne treba smatrati troškom, već investicijom. Procjene su da će do 2020. godine u svijetu postojati više od 21 milijarde međusobno povezanih uređaja. Preporuka svim firmama je da razmisle na koji način svoje proizvode mogu učiniti vidljivim na internetu, te kako prikupljati podatke o kupcima.

Jasmin Marić (Pik d.o.o./OLX.ba) naglasio je da pravovremena digitalizacija i prepoznatljivost brenda mogu donijeti izuzetne rezultate. Spomenuo je zanimljivu činjenicu da je udio e-commercea u ukupnoj trgovini u SAD-u iznosio 10% u 2017. godini, što je čak 450 milijardi prometa ostvarenog trgovinom putem interneta. Iako segment E-commerce-a još uvijek nije tako razvijen na lokalnom tržištu, određene kompanije počinju prepoznavati njegov značaj i koriste ga kao alat za pružanje dodatne vrijednosti kupcima i postizanje konkurentske prednosti. U tom procesu, pretraga informacija (easy search) igra bitan faktor i ubraja se u top 5 razloga kupovine proizvoda na internetu. Imajući to u vidu, naglašene su prednosti korištenja GS1 SmartSearch standarda, koji pruža strukturirane podatke i tako poboljšava pozicioniranje na tražilicama, podiže svijest o proizvodu te konačno povećava mogućnost konverzije, odnosno realizacije njegove kupovine.

Amel Salkić (Armada d.o.o.) skrenuo je pažnju na značaj načina distribucije, naročito kod specifičnih proizvoda (poput mliječnih proizvoda Armadinog brenda Pašnjak), te naglasio koliko bi postojanje centralnog skladišta olakšalo poslovanje sa trgovačkim lancima i pospješilo komunikaciju u vidu grupne narudžbe i isporuka.

Dario Radošević (Špica Systems d.o.o.) poručio je kako standardi olakšavaju implementaciju svih rješenja te da svi partneri u lancu snabdijevanja mogu imati velike koristi od uspostavljanja jednog poslovnog standarda, poput GS1. Jedan od ciljeva uspostave naprednijih logističkih sistema je i povećanje povjerenja među dobavljačima.

Dina Begić (Solana Tuzla d.d.) predstavila je sjajan primjer visokoregalnog skladišta sa čak 10.080 paletnih mjesta, te značajnu ulogu GS1 standarda u omogućavanju njegovog optimalnog funkcionisanja.

Sulejman Hasanbegović (Info-kod d.o.o.) predstavio je praktična rješenja pomoću kojih olakšavaju svakodnevni posao osobama koje rade sa narudžbama robe na terenu, pri tome demonstrirajući neke od mogućnosti Zebra mobilnog terminala i M-Order aplikacije.

Muhamed Semić (Deloitte d.o.o.) rekao je kako digitalizacija, osim mnogobrojnih prednosti, sa sobom nosi i velike rizike, te da je vrlo bitan aspekt digitalne transformacije poslovanja sigurnost podataka. Analitika i upravljanje podacima, kao i načini na koje firme mogu prikupljati i iskoristiti podatke, danas su vrlo aktuelne teme. Sama digitalizacija poslovanja podrazumijeva promjenu poslovne kulture u jednoj kompaniji. Spomenut je i Blockchain, kao potpuno moderna tehnologija/platforma koja će sasvim revolucionizirati poslovanje, uz prikazivanje nekoliko pilot projekata gdje je već našao svoju primjenu. Očekuje se da će milenijalci biti najveći generator novih promjena. Vrlo bitan segment poslovanja je transparentnost, a upravo Blockchain ima potencijal da reducira prostor za malverzacije te smanji vrijeme transporta u logistici za 85%. Završna misao izlaganja bila je kako je nužno da kompanija, ukoliko želi održati trend uspjeha ili biti ispred konkurenata, ide u korak sa ovim tehnologijama.

3. GS1 Konferencija zaključena je panel diskusijom, u kojoj su učestvovali predstavnici AS Group, Comp IT d.o.o. i Panteon Group d.o.o.. AS Group, kao lider na domaćem tržištu, prepoznao je da im je EDI (Elektronska razmjena podataka) potreban i odlučili su sami napraviti prvi korak u njegovoj implementaciji, prije nego im to samo tržište nametne. Učesnici diskusije naglasili su da za uspješan proces implementacije EDI sistema matični podaci o proizvodima trebaju biti sređeni. Kao ključ jednostavne implementacije EDI-a prepoznat je upravo GS1 standard, uz pomoć kojeg se definišu svi podaci potrebni za implementaciju ovog sistema. Kroz optimizaciju, EDI donosi ogromne uštede, a što je veći broj dokumenata sa kojima firma posluje, veća je i sama korist od upotrebe EDI sistema.

Opšti zaključak konferencije bio je da bez primjene standardnih poslovnih rješenja, među kojima su i GS1 standardi, nije moguće postići optimizaciju poslovnih procesa.

Realizaciju 3. GS1 konferencije podržali su zlatni sponzori: Info-Kod d.o.o. i Špica Systems d.o.o.. Ostali sponzori konferencije su: Armada d.o.o., Bingo d.o.o., Hoše Komerc d.o.o. i Ledo d.o.o.

GS1 Bosne i Hercegovine je nevladina i neprofitna organizacija, članica GS1 AISBL, vodeće svjetske organizacije za standardizaciju lanca snabdijevanja. Osnivači Udruženja su 43 kompanije iz Bosne i Hercegovine, a sadašnjih preko 1650 bosanskohercegovačkih kompanija/članica Udruženja svoje interese ostvaruju kroz implementaciju i usvajanje najboljih praksi na području uvođenja i primjene GS1 standarda za identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i unapređenje poslovnih procesa u Bosni i Hercegovini.