GS1 Activate

Generišite barkod brojeve i simbole tačno i bez napora


GS1 Activate je servis koji nudi GS1 kako bi vam olakšao postavljanje barkoda na vašim proizvodima. Bez obzira da li prodajete u maloprodaji ili drugim sektorima, GS1 Activate nudi sve što je neophodno kako biste brzo ulistali svoj proizvod, a što prije ulistate svoj proizvod, to više možete prodati.

GS1 Activate – Vodič za brzi početak

GS1 Activate 2.0 – Korisnički priručnik za vlasnike robnih marki

Uz Activate možete:

Preuzeti barkod brojeve za svoje proizvode

Barkod brojevi (koji se također nazivaju GTIN) jedinstveno identifikuju vaše proizvode i omogućavaju njihovu prodaju bilo gdje u svijetu.


Generisati barkod simbole

Nakon što ste dobili barkod broj, možete generisati simbol crtičnog barkoda za ispis na ambalaži proizvoda. Dostupni su također i savjeti o tome kako štampati i postaviti barkod na proizvod tako da bude skeniran iz prve!• Ne mogu pronaći eMail sa pristupnim podacima. Kako dobiti novi?
Potrebno je sa eMail adrese firme dostaviti zahtjev za ponovnim dostavljanjem pristupnih podataka.

• Da li postoji način kojim mogu olakšati/ubrzati unos svojih proizvoda?
o Koristeći funkciju Upravljanje obrascima je moguće unaprijed postaviti najčešće korištene nazive brendova, podbrendova i zemalja prodaje, koji će uvijek biti ponuđeni prilikom dodavanja novog proizvoda. o Koristeći funkciju Import, moguće je putem Excel tabele dodati veći broj proizvoda odjednom.

• Da li u Activate trebam evidentirati proizvode sa promjenjivim mjerama?
Samo u slučaju kada nam je potreban GTIN većeg nivoa pakovanja. Napomena: Kroz alat Activate nije moguće dobiti barkod broj sa prefiksom 21 ili 23.

• Uspješno sam dodao/la prvi proizvod. Prilikom dodavanja novog proizvoda, u koraku broj 2 su uneseni svi traženi atributi ali nije moguće kliknuti na Sljedeći korak.
U polju brend je unaprijed ponuđen naziv koji smo koristili prilikom dodavanja prvog proizvoda. Ukoliko je brend isti i za drugi proizvod, potrebno je kliknuti na taj brend kako bi ga odabrali/označili.

• Učitao/la sam sliku svog proizvoda i uneseni su svi traženi atributi ali nije moguće kliknuti na Sljedeći korak.
Ukoliko smo učitali sliku, neophodno je odabrati jezik na kojem je ispisana ambalaža proizvoda na slici.

• Uspješno sam evidentirao/la podatke o svojim proizvodima. Naknadno smo primjetili grešku u unesenim podacima ali ne znam kako da napravim korekciju/e.
Kada je proizvod jednom finaliziran, korisnik ima mogućnost uređivanja u naredna 3 sata. Ukoliko je greška primjećena nakon isteka pomenutog roka potrebno je putem emaila dostaviti zahtjev za ponovno uređivanje proizvoda. U tom slučaju može biti odobreno uređivanje atributa proizvoda u naredna 24 sata.

• Upisao/la sam ključnu riječ za pretragu šifri Globalne kategorije proizvoda ali sam dobio/la poruku: Žao nam je, nema odgovarajuće kategorije, ili među dobijenim rezultatima nema šifre koja odgovara kategoriji mog proizvoda.
U slučaju da šifru Globalne kategorije ne možete pronaći unutar alata Activate, preporučujemo korištenje GPC pretraživača. Link za pristup: LINK

• Pronašao/la sam odgovarajuću šifru Globalne kategorije proizvoda koristeći GPC Browser, ali ista nije pronađena u Activate-u.
U GPC pretraživaču je moguće pronaći šifre na nivou Segmenta, Famlije, Klase i Brika. Šifre koju Activate priznaje jesu one na nivou Brika.

• Odlučio/la sam evidentirati podatke za veći broj svojih proizvoda odjednom koristeći funkciju Import, te sam dobio/la pitanje: Da li proizvodi koje želite import-ovati imaju GTIN-ove? Šta trebam odgovoriti?
o Kada se proizvodi već nalaze na tržištu ili su im ranije drugom metodom dodijeljeni barkod brojevi, tada biramo odgovor DA kako bi u Activate evidentrali proizvode sa svim atributima uključujući i GTIN. o Kada uvodimo potpuno nove proizvode, biramo odgovor NE kako bi evidentrali proizvode kojim će Activate automatski dodijeliti nove GTIN-ove.

• Preuzeo/la sam Obrazac za import (Excel file) i čini se da u tabeli ima više polja (atributa) koje treba ispuniti. Da li su svi obavezni?
U Excel tabeli su obavezni isti oni atributi kao i u samom alatu Activate. U ovom slučaju su ta polja označena zelenom bojom.

• Na koji način mogu učitati slike svojih proizvoda koristeći funkciju Import?
Ukoliko se slika već nalazi na određenoj lokaciji na Internetu, dovoljno je zalijepiti URL (link) u odgovarajuće polje. Druga opcija je da nakon importa pristupamo uređivanju pojedinih proizvoda i učitavamo slike pohranjene na uređaju.

• Na koji način mogu evidentirati podatke za različite nivoe pakovanja koristeći funkciju Import?
Evidentiranje podataka za veće nivoe pakovanja proizvoda se vrši na drugoj stranici Excel tabele (Sheet 2. Higherlevel).

• Želim preuzeti barkod simbol za svoj proizvod. Da li trebam odabrati PDF ili EPS format.
PDF format se uglavnom koristi za pregled simbola. EPS format je taj koji je pogodan za štampu i dizajn. Za vršenje radnji nad istim potrebno je imati grafički softver koji podržava obradu EPS fajlova.

• Evidentirao/la sam proizvod višeg nivoa pakovanja koji se ne prodaje krajnjim kupcima. Zašto je sistem generisao 14-cifreni GTIN, a barkod simbol je drugačiji od uobičajenog?
Prema GS1 preporukama za potrebe transporta i logistike se koriste GTIN-14 i simbol ITF-14.