Ko podliježe obavezi legalizacije GS1 barkodova?

Ko podliježe obavezi legalizacije GS1 barkodova


Obavezi legalizacije GS1 barkodova sa prefiksom 387 podliježu sva pravna lica koja su barkodove dobili u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, a nisu evidentirani u Svjetskom registru barkodova GS1 GEPIR (Uputstvo za provjeru GS1 barkodova na GEPIR-u).


Uz Zahtjev za legalizaciju koji možete dostaviti poštom, faxom ili mailom, potrebno je da dostavite i sljedeće dokumente:

  1. Spisak kodiranih proizvoda koje ste plasirali na tržište (naziv proizvoda i broj barkoda)
  2. Kopija dokumenta na osnovu kojeg vi koristite barkodove sa prefiksom 387

Nakon prijema vašeg zahtjeva, GS1 Bosne i Hercegovine će u roku od tri (3) radna dana dostaviti na vašu adresu detaljne upute za pokretanje postupka legalizacije.