POČETAK PRIMJENE BARKODA


Vaš prvi korak u primjeni barkoda jeste učlanjenje vaše firme u GS1 Bosne i Hercegovine i dodjela GS1 Prefiksa preduzeća. Ova informacija ima za cilj da vam predoči sljedeće korake koje je potrebno preduzeti u primjeni barkoda.

Nakon što ste odlučili da se učlanite u GS1 Bosne i Hercegovine, naš tim će vam pomoći pri odabiru ispravnog GS1 identifikatora kojim ćete kodirati svoje proizvode.

Šta je kodiranje?

Kodiranje je dodjela jedinstvenog broja kojim se treba označiti proizvod, logistička jedinica, usluga, lokacija preduzeća ili njegovog dijela. Ovi brojevi su prikazani u obliku barkoda na nekom pakovanju. GS1 brojevi proizvoda (koji se nazivaju Global Trade Item Number, skraćeno GTIN) se mogu koristiti kao štampani na papiru ili u elektronskoj komunikaciji.

Formiranje 13-cifarske oznake artikla (GTIN-13)

Standardni barkod je predstavljen u 13 cifarskoj oznaci i naziva se barkod EAN-13. On se mora postaviti na artikle koji će se prodavati u maloprodaji.

Da biste formirali 13-cifarsku oznaku za barkod (GTIN-13) potrebno je da GS1 Prefiksu preduzeća dodate broj artikla i da, nakon toga, izračunate kontrolni broj. (npr. ako imate 9-cifarski GS1 Prefiks preduzeća, trebate dodatati 3 broja prije računanja kontrolnog broja; ako imate 10-cifarski GS1 Prefiks preduzeća, trebate dodati dvije cifre prije računanja kontrolnog broja). Kontrolni broj možete izračunati direktno na našoj web stranici www.gs1bih.org/servisi/IzracunajteKontrolniBroj.

Formiranje 14-cifarske oznake artikla (GTIN-14)

Uz vaš GS1 Prefiks preduzeća, možete formirati i 14 cifarski broj artikla (GTIN-14), kako bi identificirali različite vrste zbirnih pakovanja vaših artikala. Ovaj broj ima u sebi uključen broj jedinice artikla GTIN-13. GTIN-14 se koristi za označavanje kutija (zbirnih pakovanja) samo za slučaj ako takva pakovanja nisu predviđena za prodaju na mjestu maloprodaje.

Brojevi GTIN-14 se formiraju tako što se dodaje jedan indikator kao prefiks broju proizvoda GTIN-13, a nakon toga se ponovo izračunava kontrolni broj. Indikator može imati vrijednost od 1 do 8, i koristi se za različite oblike pakovanja. Broj 9 se smije koristiti samo za identificiranje vanjskih kutija u kojima su proizvodi promjenjive mjere, najčešće promjenjive težine. Primjer broja GTIN-14 korištenjem indikatora 2: 23870045680007

Upotreba GTIN-8

Za neke veoma male proizvode, potrebno je postaviti 8-cifarske brojeve. Ovi brojevi se mogu prikazati u formi barkoda EAN-8. Brojevi GTIN-8 se mogu dodijeliti isključivo pojedinačnim proizvodima. Dodjela ovih brojeva je ograničena i GTIN-8 brojevi se dodjeljuju samo proizvodima čija veličina ne dozvoljava primjenu barkoda EAN-13. Kao primjer malih proizvoda možemo navesti: mali kozmetički proizvodi, cigarete, i sl. Preduzeća koja imaju potrebu za kodiranje malih proizvoda, uz zahtjev za dodjelu GS1-8 (EAN-8) treba da dostave primjer ambalaže proizvoda na kojem će se nalaziti GS1-8 barkod.


Nakon što ste formirali GTIN brojeve za vaše proizvode, oni su spremni za predstavljanje u obliku barkoda i za štampanje na ambalaži vaših proizvoda. Da biste štampali barkod možete:

  1. Konsultovati štampariju koja će biti u mogućnosti da štampa barkod za vaše proizvode
  2. Raditi sami štampu barkoda korištenjem barkod softwer-a i sa vašim printerom

Osnova, potrebna za barkodove jeste master film koji rade specijalizirani proizvođači master filmova. Za svaki pojedinačni barkod, radi se zasebni master film.

Više o izradi barkodova možete pročitati ovdje.

Nakon što ste odštampali barkodove na ambalaži, vaši proizvodi su spremni za plasiranje na tržište sa svojim jedinstvenim identifikacijskim brojem!